A CIG foi convocada a unha reunión co Alcalde que comezou explicando que iniciaron unha ronda de convocatorias pola solicitude que fixera un sindicato.

Asistentes nesta reunión:

polo GM: o Alcalde Xulio Ferreiro e a Concelleira de Persoal Eugenia Vieto

pola CIG: Ana Filgueiras, Cris Díaz, Roberto Tizón e José María Calatayud

 

Aproveitamos esta reunión para informarlle en primeira persoa do descontento que hai dende a CIG coa xestión que se está a facer dende Persoal e mencionamos varios exemplos:

 • Non respectar os tempos nas distintas negociacións e publicalas sen acordo (Listaxes de Agarda, Plan de Igualdade, retribucións contratos temporais art 63 convenio colectivo)
 • Nas  gratificacións extraordinarias e a pesar de que fixemos proposta nunha MXN (19 maio 2016) para regulalas, estas seguen sendo retribuídas cunha total falta de transparencia por parte de persoal. Temos constatado gratificacións de máis de 3000€ a unha funcionaria co seguinte argumento “...as indemnizacións que o Servizo de Persoal considere adecuadas para remunerar o importante esforzo que realizaba con absoluta responsabilidade...”
 • Ter un dobre criterio para nomeamentos das Comisións de Servizo en función do grupo, do grupo C para baixo mediante concorrencia pública e para arriba a dedo.
 • E derivado disto último, a falta dun concurso de provisión de postos.
 • Falta de execución da totalidade das Ofertas Públicas de Emprego e tendencia a concentralas  nos grupos superiores.

 

Tamén recordamos que ao principio do mandato a CIG propuxo un cronograma de actuación moi claro...1)MODIFICACIÓN ORGANIZATIVA RPT para a continuación un 2)CONCURSO estes sen custe económico para o Goberno Municipal, para posteriormente acometer unha 3)VALORACIÓN REAL DA RPT...Se embargo optouse por adiar as negociacións da modificación organizativa en aras de atender demandas de determinado persoal que gusta da facer “cola de pasillo”, isto incidiu nos tempos para aprobar algo que debería levar pouco e que ao ter modificacións non explicadas suficientemente obrigounos a recurrir no contencioso administrativo.

O Alcalde pediu consenso sindical para axilizar temas expostos na conversa, ao que dende a CIG contestamos que sempre apoiaremos as cuestións dende un punto de vista lóxico e xusto e non só por ter maioría.

Chegado a este punto fixemoslle varias solicitudes relacionadas coas RETRIBUCIÓNS:

 • Concurso de provisión de postos
 • Simplificación da RPT por ter demasiados postos iguais con distintos salarios, actualmente a nosa RPT, semella máis unha Relación de destinos froito de unhas Relacións Persoais...(acabamos de actualizar a infor das CS PREME AQUÍ)
 • Aplicar  na productividade mensual os incrementos retributivos aplicables ao resto das retribucións e a súa inclusión no complemento específico (para que non reciban trato diferente á ED)
 • Paso ao novo grupo B, mediante un proceso de reclasificación e non por promoción interna (pdte mesa técnica)
 • Sobre a carreira profesional, achegámoslle dous regulamentos (Concello Valencia e dun Guadalupe Cáceres) coma exemplos de dous procedementos distintos para chegar a desenvolver a Carreira Profesional, estos documentos poderían servir de base para desenvolver o noso propio.

E outras de carácter SOCIAL:

 • Sobre a recuperación da semana de antigüidade, contestaron que a ían conceder.
 • Requerimos rematar coa modificación do regulamento de axudas económicas que presentou a Xunta de Persoal fai moitos meses, estas negociacións foran paradas no seu día sen ningún tipo de explicacións
 • Sobre o plan de pensións, argumentaron que politicamente están en contra dos plans de pensións privados, que están explorando a posibilidade entre outras de destinar eses cartos ao fondo de acción social, ao que propuxemos que o destinaran directamente a salario.