O NOSO COMPROMISO

Defenderemos coa contundencia que nos define, a igualdade de trato entre todo o persoal do Concello da Coruña, con independencia da súa categoría profesional ou do servizo onde desenvolva os seus cometidos.

COMISIÓNS DE SERVIZO vs CONCURSO

Consideramos o concurso como o único sistema aceptable para a cobertura dos postos vacantes e consecuentemente loitaremos, como ate agora, contra a utilización fraudulenta das comisións de servizo e das adscricións provisionais

CARREIRA PROFESIONAL

A carreira profesional é un dereito dos/as empregados/as públicos/as e a súa implantación é unha obriga que a lexislación vixente impón as diferentes administracións. Cada día que se perda por non implementala, supón un novo agravio retributivo ao persoal do concello. Pularemos pola negociación dun regulamento que, xa sexa con carácter provisional ou definitivo, poidamos avanzar cara ao futuro.

VIXILANCIA DA SAÚDE LABORAL

Enfrontaremos con firmeza e determinación a problemática existente en materia de prevención de riscos laborais, mostrando unha especial atención aos riscos psicosociais e a vixilancia da saúde, poñendo a lupa no asunto do gas radón

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO (RPT)

Creemos que un obxectivo prioritario do novo período debe ser a confección dunha nova RPT, que partindo de cero reordene e unifique a disparidade de retribucións de postos de traballo con identidade de funcións e cometidos, que desagregue os diferentes factores que compoñen o FR e que aclare dunha vez o concepto de Especial Dedicación. Todo isto con criterios claros, sostibles tecnicamente e de aplicación universal.

FORMACIÓN

Darémoslle prioridade, como fixemos ate o de agora, as propostas que nos fagades chegar e negarémonos a avalar as propostas formativas de carácter anual que non cumpran cos criterios de universalidade e equidade no reparto e distribución das accións formativas.

Por todo isto

NAS PRÓXIMAS ELECCIÓNS SINDICAIS O 23 de Maio VOTA CIG

1.   Jose María Calatayud Sánchez..........Urbanismo

2.   Ana Isabel Filgueiras Espasandin.....Conserxe de Educación

3.   Roberto Tizón Miguens.....................Área Económica

4.   Cristina Díaz Mira…………………………Xustiza Social

5.   Jose Luis Leira Caparros...................Seg. e Mob. Bombeiro

6.   Natividad García Teijeiro..................Contratación

7.   Flora Dopico Bouzamayor……………...Banda Municipal

8.   Rosario Gregorio Fernández...............Urbanismo

9.   Fernando Méndez Galán……………………Cemiterio

10.       María Porto Cagiao …………….…………Xustiza Social

11.       Alejandro López Calviño....................Seg. e Mob. Policía

12.       Raquel Seijo Gomez.......................... Xustiza Social

13.       Jose Antonio Costa Vales........................Informática

14.       Francisco Javier Abeledo Alcalde……………Cemiterio

15.       Silvia Castro Rodríguez....................Seg. e Mob. Policía

16.       Oscar Eiroa Patiño.............................Urbanismo

17.       Concepción López Corral....................Estación Autobuses

18.       Beatriz Doldán Theodosio...................Cultura

19.       Lourenzo Castro Pérez.........................Banda Municipal

20.       Roberto Rivas España.......................Seg. e Mob. Bombeiro

21.       Laura Tur Llonart..............................Bibliotecas

22.       Jesús Villaverde Zas........................... Área Económica

23.       Begoña Aranzazu Fernandez Rey………….Aux At. Cidadá

24.       Gabriel Rodríguez Gutiérrez..................Seg. e Mob. Bombeiro

25.       María Elvira Platas López…………………… Conserxe Educación

26.       Manuel Lema Pose.............................Cultura

27.       Fabiola Gonzalez San Roman……………. Área Económica

28.        Luis Maroño Astray............................Medio Amb Cemiterio

 

 

 

nº electores

nº votos

blancos

nulos

a candidaturas

nº delegados

ratio

1398

1000

28

9

963

23

41,8695652

             

sindicatos

nº de votos

delegados

DELEGADOS

 

% voto

 

CIG

284

6,78296989

7

 

71,53075823

 

CSIF

337

8,04880582

8

     

UGT

262

6,25752856

6

     

CCOO

80

1,91069574

2

 

   

Aquí tedes as propostas da Candidatura da CIG neste Concello:

 • Publicidade, transparencia e respeto aos principios de igualdade mérito e capacidade nas seguintes cuestións:
 • Visualización na INTRANET da situación en tempo real de cada empregado público e da súa situación administrativa no posto que ocupe.
 • Convocatoria anual do concurso de provisión de todos os postos vacantes.
 • Definición dun sistema que garanta a igualdade de oportunidades para optar á cobertura das vacantes e que só por razón de urxencia se provisionen en comisión de servizo.
 • A recuperación de todos os dereitos “roubados”....
 • Implementar medidas que garantan a protección das vítimas ou denunciantes dentro do protocolo de acoso laboral.
 • Publicación anual das quendas da totalidade do persoal nos centros de traballo e, onde fóra preciso, negociar o sistema de xestión destas.
 • A consideración da formación autorizada e realizada fóra da xornada de traballo como tempo de traballo efectivo e compensado como legalmente proceda.
 • Revisar e adecuar a RPT ás necesidades reais do concello, con especial consideración á definición e aplicación do concepto do ED, e adecuación da adscripción dos postos de traballo aos novos grupos de titulación.
 • Facilitar a promoción interna, con especial mención ao acceso do C2 ao C1, do AP a C2, fundamentalmente no persoal de oficios, por realizar na maioría destes supostos as mesmas tarefas; reclasificación dos Bombeiros no subgrupo C1.
 • Facilitar a conciliación efectiva en todos os servizos e a aplicación de medidas de igualdade implementando sistemas de mobilidade, cobertura temporal de baixas,....
 • Defensa dos servizos públicos evitando novas privatizacións e recuperando os servizos privatizados.

 As nosas propostas sempre foron e seguirán a ser de carácter xeral (todos os servizos,todas as categorías e todos os supostos) e coma fixemos sempre na CIG, as delegadas e delegados que nos presentamos nesta ocasión, adquirimos o compromiso de defender estas propostas nas Mesas de Negociación e apoiar e defender ao persoal do Concello da Coruña na súas xustas reivindicacións.

O PRÓXIMO 21 DE MAIO, VOTA CIG!!

 

 

 

 

 

1. Roberto Tizón Miguens.....................Área Económica

2. María Porto Cagiao...........................Servizos Sociais

3. Jose Manuel Rama García.................Seg. e Mob. Bombeiro

4. Elena Iglesias Deza..........................Área Económica

5. Jose María Calatayud Sánchez...........Urbanismo

6. Natividad García Teijeiro...................Contratación

7. Ana Isabel Filgueiras Espasandin.......Conserxe de Educación

8. Laura Tur Llonart..............................Bibliotecas

9. Andrés Otero Cerveró.......................Seg. e Mob. Policía

10.Rosario Gregorio Fernández...............Urbanismo

11.Alejandro López Calviño....................Seg. e Mob. Policía

12.Jose Luis Leira Caparros....................Seg. e Mob. Bombeiro

13.Rafael Piñeiro Guzmán......................Actas

14.Raquel Seijo Gomez..........................Servizos Sociais

15.Oscar Eiroa Patiño.............................Urbanismo

16.Ruben Prado Castiñeiras....................Seg. e Mob. Bombeiro

17.Jose Antonio Costa Vales....................Informática

18.Manuel Lema Pose.............................Cultura

19.Jesús Miguel Costoya Louzao..............Seg. e Mob. Policía

21.Gabriel Rodríguez Gutiérrez................Seg. e Mob. Bombeiro

22.Luis Maroño Astray............................Medio Ambiente Ceminterio

23.Concepción López Corral....................Estación Autobuses

24.Lourenzo Castro Pérez.......................Músico

25.Beatriz Doldán Theodosio...................Cultura

26.Diego Vilariño Vide............................Seg. e Mob. Protección Civil

27.Agustín Barreiro Rodo........................Seg. e Mob. Bombeiro

28.Jesús Villaverde Zas...........................Axte. Recaudación

Aquí tedes o ACORDO acadado polas sección sindicais de CIG e UGT no Concello da Coruña para as eleccións dos cargos da Xunta de Persoal.