imprimir

 

1. Roberto Tizón Miguens.....................Área Económica

2. María Porto Cagiao...........................Servizos Sociais

3. Jose Manuel Rama García.................Seg. e Mob. Bombeiro

4. Elena Iglesias Deza..........................Área Económica

5. Jose María Calatayud Sánchez...........Urbanismo

6. Natividad García Teijeiro...................Contratación

7. Ana Isabel Filgueiras Espasandin.......Conserxe de Educación

8. Laura Tur Llonart..............................Bibliotecas

9. Andrés Otero Cerveró.......................Seg. e Mob. Policía

10.Rosario Gregorio Fernández...............Urbanismo

11.Alejandro López Calviño....................Seg. e Mob. Policía

12.Jose Luis Leira Caparros....................Seg. e Mob. Bombeiro

13.Rafael Piñeiro Guzmán......................Actas

14.Raquel Seijo Gomez..........................Servizos Sociais

15.Oscar Eiroa Patiño.............................Urbanismo

16.Ruben Prado Castiñeiras....................Seg. e Mob. Bombeiro

17.Jose Antonio Costa Vales....................Informática

18.Manuel Lema Pose.............................Cultura

19.Jesús Miguel Costoya Louzao..............Seg. e Mob. Policía

21.Gabriel Rodríguez Gutiérrez................Seg. e Mob. Bombeiro

22.Luis Maroño Astray............................Medio Ambiente Ceminterio

23.Concepción López Corral....................Estación Autobuses

24.Lourenzo Castro Pérez.......................Músico

25.Beatriz Doldán Theodosio...................Cultura

26.Diego Vilariño Vide............................Seg. e Mob. Protección Civil

27.Agustín Barreiro Rodo........................Seg. e Mob. Bombeiro

28.Jesús Villaverde Zas...........................Axte. Recaudación

Categoría: ELECCIÓNS
Visitas: 3652