imprimir

NÚMERO DE REXISTRO 20860/2019

Jose María Calatayud Sánchez con DI xxxxxx  e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

MANIFESTO

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se teña por presentada esta ALEGACIÓN e eliminen a incompatibilidade existente entre os conceptos retributivos de disponibilidade e xornada partida.

A Coruña a 4 de Xuño de 2019

Categoría: INICIO
Visitas: 687