CORREO DÍA 16 DE XUÑO DA  XUNTA DE PERSOAL DO CONCELLO DA CORUÑA 

Informamosvos que hoxe a nova Concelleira de Persoal convocou a todos os sindicatos a unha reunión para facer un primeiro contacto e solicitarnos unha proposta para o horario de verano.

Achegámosvos a solicitude entregada hoxe en cumprimiento do acordo da Xunta de Persoal do Pleno do 12 de xuño, nela figura no primeiro lugar o horario de verano, e por parte da parte do Presidente da Xunta de Persoal se lle dou conta coma se estivo xestionando a xornada de verano antes da chegada do Goberno do PP, a isto a Concelleira dixo que o estudiaría e daría resposta.

Esperamos que esta información sexa do voso interese.

A/A DA CONCELLEIRA DELEGADA DE PERSONAL

COMUNICA

Que no pasado Pleno da Xunta de Personal celebrado o 12 de xuño de 2015, aprobouse por unanimidade presentar  unha serie de medidas de carácter urxente, de fácil aplicación que non supoñen custe económico e que non precisan estudio nin negociación previa, solicitando a súa execución.

1)    Aplicación da xornada de verán.

2)    Recuperación do día de Sta. Rita e a semana de antigüidade.

3)    Paralización dos procesos de externalización e recuperación dos que vaian rematando.

4)    Dar acceso á Xunta de Persoal e as organización sindicais de toda a documentación solicitada no pasado e no futuro ao goberno municipal.

5)    Aplicación do Acordo Regulador  e a nova lei de emprego público de Galiza 2/2015,  en canto as vacacións.

6)    Solucionar a falta de Director na Banda de Música a partir do 1 de agosto, e a falta do Aux. Administrativo.

7)    O cumprimento da xornada e horarios na Estación de Autobuses

8)    Policia nos Centros Cìvicos.

9)  Xornada de verán en Bibliotecas.

     10) Problemas co persoal adscrito ao Rexistro de María Pita.

A Coruña a 16 de xuño de 2015-06-16

 O Presidente da Xunta de Persoal

  Roberto Tizón Miguens