Aquí podedes consultar a RPT, as Normas de Xestión da RPT e o Informe que xustifica as modificacións.

Asemade tamén podedes consultar algunhas das alegacións (doc1 doc2) presentadas pola CIG nas Mesas Xerais de Negociación(MXN), a maiores desas alegacións recordamos outras solicitudes previas e fixemos achegas as novas Normas de Xestión, esto o poderes consultar nas actas das devanditas MXN no momento que se publiquen.

NOTA: DOCUMENTO APROBADO O 5 DE MAIO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

LIGAZÓN PUBLICACIÓN BOP 9 DE MAIO 2017