SENTENZA SOBRE A MOTIVACIÓN NOS NOMEAMENTOS EN COMISIÓNS DE SERVIZO CANDO CONCURREN VARIOS/AS CANDIDATOS/AS 

SENTENZA SOBRE Á INFORMACIÓN QUE A ADMINISTRACIÓN TEN QUE FACILITAR AS/OS REPRESENTANTES DAS/DOS TRABALLADORAS/ES (aplicable tamén as CS)