Iniciamos a reunión con 20 minutos de retraso. Aprobamos a acta da sesión anterior na que entre as cuestións tratadas, recolleuse a postura da CIG que é inequívoca sobre o paso ao grupo B  “RECLASIFICACIÓN” e tamén que ante a afirmación da concelleira de que a CIG recorrera outras reclasificacións, solicitamos que constara en acta que “ISO É FALSO”. Dende que existe  RPT no concello da Coruña... só se reclasificaron os Policías Locais, na modificación da RPT de 2009 e ninguén recorreu esa RECLASIFICACIÓN

VIDAS PARALELAS...MUDAN CRITERIOS E NOVOS REPROCHES...

Coma xa vos informamos, na pasada MXN achegáronnos unhas bases de provisión de postos por CONCURSO ESPECÍFICO para Xefaturas de Servizo.

Logo de revisalas, detectamos que conteñen os mesmo erros que as pasadas bases (recordamos que foron apoiadas polo resto de sindicatos LIGAZÓN) e solicitamos que se teña en conta que o nivel máximo de complemento de destiño para xefatura sexa o nivel máx que se poda acadar no Concello da Coruña(28)... houbo aportacións de sindicatos que a CIG xa  propuxera nas bases xenéricas, pero rexeitadas por eles no seu momento, ao que a concelleira recriminoulles que se quixera alterar a parte xenérica que eses sindicatos tiñan asinada para o concurso xenérico...

A concelleira culpabilizou á CIG do retraso do concurso, afeandonos que eramos os únicos que non asinabamos as propostas sindicais, a CIG respostou que as ilegalidades por moitas sinaturas que levaran, seguiran sendo ilegais, a isto a concelleira respostou que se estabamos tan seguros, Porqué non solicitabamos a paralización do concurso?...a nosa  resposta foi que nós non pretendemos paralizar o concurso... o que pretendemos é que se axuste á lei e a dereito.

ESPECIAL DEDICACIÓN

Tamén vos informamos na anterior publicación sobre a proposta do GM para regular a ED.

O CSIF solicitou que se regule de distinta maneira para aqueles colectivos que teñen horarios especiais en canto a outros conceptos retributivos incompatibles coa ED, facendo especial fincapé nos Inspectores  Principais da Policía Local

ADIANTO DA IDADE DE XUBILACIÓN DA POLICÍA LOCAL E AMPLIACIÓN DAS OPE 2018/19

A xefa de persoal informa da previsión de xubilación anticipada de 29 Policías, 4 Oficiais de Policía  e 2 Inspectores de Policía . O plantexamento final da OPE conxunta 2018-19  tendo en conta a disposición adicional dos orzamentos que o permite

34 Policías (26 quenda libre 8 mobilidade), 6 Oficiais e 2 Inspectores

ACORDO MARCO

Este punto non se tratou por non dar tempo...

A CIG recórdalle á xefa de persoal que temos solicitado formalmente unha reunión para estudar reclamacións xurdidas na listaxe de agarda, contesta que é consciente pero que non tivo tempo ata agora.

LUZ E TAQUÍGRAFOS

Para empezar temos que volver a queixarnos do contido das actas de sesións anteriores, tíñamos razón cando solicitamos que se comezaran a gravar as sesión para ter unha seguridade do que nelas se afirma,  resulta algo máis que molesto que a concelleira de persoal omita das actas acordos acadados con ela, como o de facer unha reclasificación directa ao grupo B no caso de non haber impedimento na contestación de función pública (xa en agosto preguntamos por isto ligazón) e a continuación falte a verdade en cada ocasión na que se abordan determinados temas como é o da modificación puntual da RPT que ela e o resto de sindicatos sempre chaman Reclasificación da Policía Local... nada máis que dicir sobre isto que recordar a última ligazón que retrata moi ben quen é quen neste asunto.

BASES CONCURSO ESPECÍFICO SEN ALEGACIÓNS DA CIG

Achegáronnos as bases para os concurso específicos na aquelas xefaturas de servizo que non son de libre designación, logo dunha lectura rápida na propia reunión, pois coma case sempre non adiantan os documentos a tratar, atopamos os mesmos erros que nas pasadas bases. Solicitáronnos, aos sindicatos,  que presentaramos as alegacións que consideramos oportunas, dende a CIG preguntámoslle a concelleira se a estas alegacións da CIG, lle ia dar o mesmo trato que as alegacións das bases xenéricas de xullo ligazón  (ainda sen contestar) xa que de ser así, en vez de face alegacións prepararíamos directamente a demanda xudicial. NON CONTESTOU...

INCREMENTO DO 0,3%                                                                             

A Concelleira explica que debido a que este concello cumpre coas condicións necesarias, haberá o incremento adicional dun 0,3% que permiten os orzamentos do estado, logo dun debate sobre en que concepto aplicar este incremento, adiamos a toma de decisión para unha mesa técnica o venres 30 e decidir sobre os 3 escenarios falados, sobre a masa salarial, sobre o específico ou nun incremento lineal, sobre o que se decida informarémosvos.

ESPECIAL DEDICACIÓN

Despois da sentencia de nov de 2015 que regulaba o tempo ligazón da ED en 40 hora máximo...despois que o goberno municipal en setembro de 2017 fixera unha modificación da RPT e das súas norma de xestión nas que compatibiliza por primeira vez a ED cas horas extraordinarias...despois das inumerables ocasións na que a CIG solicitou tratar este complemento ...a falta de 6 meses fan unha proposta para regular tanto no tempo efectivo (40h mín/48h máx) e no seu control en canto aos descansos... a pesar que recoñecen abertamente que é un concepto mal entendido de responsabilidade e si de tempo, seguen evitando un debate serio. Quedaron en enviar un documento sobre os detalles desta regulación.

SEGURIDADE NOS CENTROS CÍVICOS

Volven a saltar as alarmas por incidentes cas traballadoras sociais nos centros cívicos, logo de debater sobre posibles medidas, acordase tratalo en coordinación coa área de seguridade cidadán, veremos se son capaces de coordinarse pois na pasada mesa técnica de bombeiros a concelleira de seguridade descoñecía que este tema tratariámolo en MXN

Logo de ter varias mesas técnicas coa área de seguridade cidadán o pasado luns 26 asistimos á mesa técnica de bombeiros na presencia das Concelleiras Rocío Fraga(seguridade cidadán) e Eugenia Vieto (personal) que acudiu acompañada pola xefa de servizo de persoal e o oficial maior para intentar chegar a acordos sobre:

 • 1)Aumento do mínimo de quenda de 11 a 15 efectivos
 • 2)Subgrupo C1 en Bombeiros e Cabos coa correspondente subida de subgrupos na escala de mandos.
 • 3)Revisión do concepto da Perigosidade.

No primeiro asunto é o máis urxente, por que hai que elaborar o cadrante de 2019 tanto a totalidade dos sindicatos coma os responsables a área de seguridade cidadán estabamos da cordo en todos os números revisados con anterioridade nas distintas mesas técnicas, que en cuestións económicas non supoñen un aumento e si un ordenamento das xornadas. A concelleira de persoal e a xefa de servizo persoal, puxeron todo tipo de problemas e escusas á hora de comprometerse a dar datas para a posible  aplicación do acordo.

Sobre o segundo punto, que a CIG leva anos incluíndo no seu programa electoral, por parte da concellaría de persoal non aportaron ningún tipo de compromiso xa que o único que manifestaron é que tiñan que estudalo, nós propuxemos que se barraran os postos de C2 a C1 coma se fixo cos auxiliares administrativos e que esa promoción se executara co mesmo ritmo que o resto de persoal.

Sobre á perigosidade a CIG leva tempo solicitando unha revisión deste complemento que afecta tanto ao persoal do SEIS coma ao da  Policía ligazón. Nesta ocasión a xefa de persoal recoñece que este complemento actualmente é ilóxico, pois os postos que están máis expostos son os que cobran menos, sen embargo as pegas da concelleira de persoal nesta ocasión volven a ser a de que calquera cambio na RPT resulta moi complexo e hai que miralo con calma.

VALORACIÓNS

Ao remate da mesa técnica e xa sen a presencia da parte de persoal dende a CIG démoslle á nosa valoración sobre a reunión á concelleira de seguridade cidadán, consideramos que persoal ten moi pouca  intención de abordar o conxunto da proposta e que pretende ir dándolle largas  ata chegar ao final da lexislatura.

FALTA DE AUTOCRÍTICA

A concelleira de persoal, cada vez que se critica a falta de resolución na execución dos asuntos que temos pendentes adoita votarnos as culpas pola xudicialización que facemos de determinados asuntos, tal e como saen as sentenzas mellor sería que se dedicaran a cumprir a legalidade evitando facerlle perder o tempo tanto a asesoría xurídica do concello como o negociado de persoal que ten que repetir as cousas varias veces.

OPE 2018 ADICIONAL

Achegáronnos a listaxe de novas 11 prazas para Oferta Púlbica de Emprego:

 • A1: 3 Técnicos de Adm Xeral, 1 Psicólogo Clínico, 1 Técnico Medio Ambiente
 • A2: 2 Téc Med. Adm Xeral.
 • C2: 2 Bombeiros
 • AP: 2 Axudantes de Cimeterios.

E a listaxe de promoción interna que o Goberno Municipal da por definitiva a falta de que Función Pública se pronuncie sobre o GRUPO B.

 • A1: 1 Superintendente
 • A2: 1 Téc Med Informática, 4 Téc Med  Innov Tecnolóxica e 4 Bibliotecarios M.
 • B: 13 Téc Sup Delineación, 5 Téc Sup MA, 2 Téc Sup Diseño Graf. E 10 Téc Sup. Informática ( a falta de confirmar se son postos a reclasificar)
 • C1: 20 Administrativos (49 total acumulados) e 2 Oficiais Policía Local
 • C2: 3 Socorristas

GRUPO B

Coma xa vos informamos da pasada MXN 11/10/18 o Goberno Municipal trasladou a Función Publica a dúbida sobre se o pase ao grupo B ten que ser por RECLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA coma fixeron outras administracións (PREME AQUÍ)  e como sempre mantivo a CIG (PREME AQUÍ) ou por un proceso de PROMOCIÓN INTERNA postura  do Goberno Municipal . Naquela MXN a CIG solicitou concretar  unhas bases de promoción interna no caso de que a resposta fora negativa á reclasificación.

Dende a CIG presentámonos nesta MXN cunha proposta clara e concisa para a confección  de Bases de Promoción Interna ao GRUPO B, xa que as titulacións afectadas son equivalentes a efectos profesionais e  xa que o art. 80.3 da Lei 2/2015 de EPG, permite eximir total o parcialmente dalgunhas  das probas ao persoal que participe nos procesos de promoción interna, por ter acreditado o seu coñecemento, propuxemos:

 • Que para a cobertura por promoción interna dos postos da RPT encadrados no grupo B se exima da parte teórica por non variar a titulación que debía requirirse entre o acceso e esta promoción
 • E que se faga o proceso mediante unha proba práctica relacionada coas tarefas do posto de traballo ao que se opta.

Logo de debater sobre outras propostas presentadas e que incluían fase de concurso, totalmente innecesaria neste caso, acordamos prever unhas bases de promoción interna que axústanse a proposta presentada pola CIG, bases  que serán remitidas aos sindicatos para a súa aprobación definitiva.

ROLDAS DE INTERVENCIÓNS

A CIG que se lle contestara ao Recurso de Reposición sobre as Bases do Concurso(LIGAZÓN RECURSO) presentado o 5 de xullo deste ano, a isto a Xefa de Persoal contestou que o faría a próxima semana.

Recordámoslle á Concelleira de Persoal que tiñamos pendente a aprobación dun novo Regulamento de Axudas Económicas presentado pola Xunta de Persoal.

E solicitamos explicacións sobre a coincidencia de dúas convocatorias de negociación na Área de Seguridade para o próximo mércores  31 de outubro:

 • 9:30 no Cuartel da Policía Local Regulamento da Policía Local
 • 10:00 no Parque de Bombeiros para tratar temas organizativos do SEIS

A Xefa de Persoal resposta que preguntará na Concellaría de Seguridade Cidadá.

RESUMO MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN:

O pasado dia 11 de outubro de 2018 tivemos unha mesa de negociación na que se trataron os asuntos seguintes:

INTRUCCIÓN  DA XESTION DAS BAIXAS POR  IT

Non se fixeron modificacións substanciais sobre a proposta realizada por Persoal. A única discrepancia que suscitou debate, acalorado por certo, foi a supresión dos 4 dias de ausencia con xustificación médica que non supoñían redución de haberes implementados pola Orde HAP/2802/2012 de 28 de decembro.  Temos que recordar que o acordo unánime foi o de volver á situación anterior ao Decreto 20/2012 do 13 de xullo. Isto non causa ningún prexuízo ao persoal xa que neste momento se poden dar baixas por un día e é o mesmo pedir un dia de baixa que un xustificante medico por ese día. A discusión xerouse por que a CSIF defendía que se aceptaran para estes efectos os xustificantes dos médicos das compañías privadas.

ACORDO MARCO:

Sobre este asunto a concelleira limitouse a facer unha especie de proposta de actuación sobre os diversos asuntos da proposta de UGT,CSIF e CCOO, pero sen chegar a nada concreto.

Neste punto recordamos que temos pendente de aprobar á modificación da Regulamento de Axudas Económicas dende o ano pasado e que vai rematar este e séguese sen facer nada.

ROGOS E PREGUNTAS.

 • Tivemos coñecemento dunha sentenza que obriga ao concello a pagar como horas extras as realizadas polas empregadas que ocupando un posto con ED superen as 40 horas semanais. Por este motivo a CIG solicitou do Goberno Municipal que as 10 primeiras horas extras de cada mes que realice calquera empregada municipal sexan retribuídas co mesmo importe  que o valor  de cada hora de especial Dedicación. O Presidente da Xunta de Persoal e representante da CSIF tachou esta proposta de “brindis  al sol”.
 • Sobre o proceso do grupo B, a CIG volveu a insistir sobre a resposta que se lle vai a dar a esta cuestión, contestaron a consulta foi remitida a Adm Local. Volvemos a solicitar unha concreción no caso de que a resposta sexa a promoción interna, pero obtivemos o mesmo resultado que estes anos nos que a CIG solicitou en moitas ocasións unha mesa técnica para poder debatelo coa maior cantidade de argumentos e lexislación ao favor dunha reclasificación.
 • Preguntamos pola firmeza da sentenza que afecta ás xefaturas de servizo de Edificación e Infraestruturas, contestou a xefa de servizo de persoal que lles comunicaron a firmeza da sentenza a mediados de setembro.
 • Despois de ausentarse da mesa a concelleira de persoal e o oficial maior, a Xefa de Persoal empezou a dar explicacións en relación á nota que enviou a Xunta de Persoal pedindo a cobertura dos postos da Banda de Música, manifestou que era unha cuestión de prioridades e que o da Banda non era prioritaria. Manifestamos que ,ao contrario que o resto do persoal , os músicos non son intercambiables entre si e que a falla de persoal podía facer perigar  as súas actuacións  e o mantemento da calidade. O resto dos sindicatos defenderon que a Banda non era a única con carencia de persoal e que había que repartir os reforzos. Chegados a este punto dixémoslle ao resto dos sindicatos que non estabamos dispostos a discutir sobre a falla de persoal xa que eles eran responsables diso por asinar co goberno do PP o mantemento da taxa de reposición de efectivos que impedía recuperar o emprego perdido.

REUNION COMITE DE SEGURIDADE E SAUDE.

O pasado día 10 reuniuse o CSS e de tódolos puntos que conformaba a orde do día so se falou do Gas Radón.

O Goberno Municipal trouxo a tres técnicos da empresa que fixo as medicións  e que se esta encargando da procura de solucións co único fin, dende o noso punto de vista, de convencer a CIG de que non désemos a información que estabamos achegando xa que , segundo eles, estabamos creando alarma innecesaria. Nos mantivemos que o dereito á información debe primar sobre calquera outra consideración e que os empregados do concello están o suficientemente capacitados para xestionar a información que reciben e decidir se preocuparse ou non. Despois de moito debater acordouse consensuar como dar a información aos traballadores. Avisamos que si non se facía así nos dariamos a información como considerásemos oportuno. Quedouse en seguir a reunión esta semana pero aínda non fixeron a convocatoria.

Aprobación das actas anterior

Queda pendente a do 1 de xuño, pois a CIG tiña solicitado na última MXN do 24 de xullo que se repasara o audio nun punto da acta, algo que non se fixo.

Tampouco aprobamos a do 24 de xullo, en primeiro lugar porque tiña que figurar o resultado da comprobación dos audios da reunión anterior algo que tampouco fixeron e en segundo lugar, queixámonos unha vez mais de que ningunean nas actas as aportacións positivas que fai a CIG, neste caso concreto non nos nomean para nada cando a proposta aprobada por unanimidade foi da CIG.

Modificación do cadro de persoal 2018

Explican que debido a aprobación dos orzamentos do estado no pasado xuño, o Concello da Coruña ao cumprir unha serie de indicadores económicos pode aumentar o cadro de persoal en 4 prazas, unha praza que pode ir só para a policía e 3 que deciden que serán para técnicos/as da administración xeral.

Sobre o plan de estabilización nada novo que engadir a outras MXN, máis que recordar que hai un prazo de 3 anos dende a publicación da OPE para a súa execución.

Grupo B

Sobre este tema temos que recordar que na anterior MXN do 24 de xullo informouse á concelleira dun posible problema para os servizos de urbanismo e infraestruturas, pois os delineantes destes servizos están plantexandose a posibilidade de optar a postos de inspección. cos que incrementarían un 30% de salario, e iso podería ocasionar un grave problema nas oficinas técnicas tanto de urbanismo coma de infraestruturas.  Esta é unha máis das circunstancias que xunto coas convocatorias das novas prazas e o cumprimento da legalidade, obriga ao concello a decidirse a encarar o pase ao grupo B, esperemos que con carácter definitivo, aos técnicos de formación profesional de segundo grao.

Diante da petición rexistrada pola CIG o pasado 20 de agosto (núm rexistro 28217) da pregunta remitida o pasado 2 de agosto á Dirección de Función Pública en relación si os postos barrados no grupo B na última modificación da RPT poden ser reclasificados ou se é necesario o sistema de promoción interna, o Goberno Municipal decidiu trasladar esta información á MXN.

A concelleira recoñeceu que houbo outras administracións máis pequenas que reclasificaron aos seu técnicos pero eran de tamaño menor co concello da Coruña e afectaban a menos postos, a este respostamos que a legalidade dos actos non depende do número de afectados nin do importe económico, se non do acto en si.

Despois do debate a concelleira de persoal manifesta que se a dirección da función publica non informa positivamente ao concello para unha reclasificiación quere un acordo cos sindicatos para abordar a promoción interna da maneira máis simple posible de aquí a primeiro do ano próximo.

A CIG expón que si todos pensamos que estamos ante un proceso de reclasificación con independencia do que diga Función Pública haberá que optar polo proceso máis sinxelo posible ,  e recordamoslle que a legalidade actual permite convalidar na promoción interna aqueles temas que se utilizaran para a praza de inicio, neste caso a totalidade deles, por coincidir a titulación que se lles exixiu para o acceso que é a mesma para a promoción.

Finalmente expoñemos a RPT ten montón de erros entre eles a falta de singularización de moitos postos de administración especial.

Proposta e estudo do Plan de absentismo

Achegáronnos  previamente á MXN o borrador dunha instrución para  recuperar a situación anterior ao decreto 20/2012 para o descontos das baixas por IT, ao mesmo tempo persoal presentounos na reunión un plan de control de absentismo para axudar no trámite da instrución. Logo de falar e de mostrar algúns desacordos coa maneira de redactar a instrución, acordamos que persoal achegaría o texto refundido vía correo electrónico para mellorar o texto e para que mostremos a nosa opinión sobre el.

Outras cuestións tratadas na MXN

Tratouse a promoción de Aux Administrativos a Administrativos, a CIG propuxo copiar o modelo usado na Deputación da Coruña. Quedamos en trasladar toda a documentación da que dispoñamos deste proceso para o seu estudo.

Houbo preguntas dalgún sindicato por algúns postos que ou ben seguen a darse de maneira directa ou non saen a concurso, como os da xefatura de departamento de deportes ou a de dirección de centros cívicos que estase a pagar a quen ocupa este último a través dunha produtividade, contestan que están estudando as distintas propostas para sacar postos e que as xefaturas tanto de departamento coma de servizo van por designación directa. Os mesmos sindicatos que preguntan e se queixan destas cuestións son os mesmos que pactaron tanto as bases coma a listaxe do próximo concurso.

A CIG preguntou se van a contestar as alegacións as bases do concurso e como estaban as execucións de sentencias dos nomeamentos nas xefaturas de servizo de infraestruturas e edificación ao que contestaron que aínda non tiñan constancia da firmeza desas sentenzas, que só tiveran coñecemento da firmeza da de xefe de servizo de planeamento e xestión que xa está executada.

Rematamos a mesa discutindo novamente con persoal sobre a distinta vara de medir entre a produtividade e a especial dedicación...nada novo sobre reproches e contestacións.

Bo día a todos e todas,

Achegámosvos o noso resumo da pasada Mesa Xeral de Negociación.

ACTA ANTERIOR

No primeiro punto a aprobación da acta da MXN anterior do 1 de xuño, volvemos a reprochar a PERSOAL que a envíen un día antes da reunión (53 días despois da celebración) algo que non fan cos seus resumos, pois deberon tardar coma 50 minutos en enviar o desta MXN.

CADRO DE PERSOAL

Sobre a modificación do cadro de persoal informan que os orzamentos do estado para o 2018 permiten un incremento de 11 prazas máis 1 reservada para o corpo de Policía Local.

Devido o cambio no acordo entre os sindicatos UGT, CCOO e CSIF, inclúen no plan de estabilización todas aquelas prazas que foron excluídas na anterior relación e que están ocupadas ininterrompidamente dende o 31 de decembro de 2014 e aquelas que teñan sentenza firme sobre indefinición a estrutura municipal. A CIG respostou que revisaría a listaxe e daría unha resposta.

Infórmannos que se negociaran as bases do plan de estabilización no que a concelleira de persoal xa mostrou en varias ocasións a súa determinación de que serían concurso-oposición na que un 20% da nota final correspondería a fase de concurso.

CONCURSO MÉRITOS

Neste punto achégannos unha relación na que engaden á listaxe anterior, 12 Xefaturas de unidade, 4 Administrativos, 1 Administrativo de Atención Tributaria e eliminan 1 posto de Técnico de Educación (total +16 postos).

O resto de sindicatos avalaron o resultado final da proposta municipal, actualizada nesta LIGAZÓN e na que poderedes comprobar que seguen a faltar postos que se teñen que ofertar obrigatoriamente por estar en comisión de servizos ou en adscrición provisional, algo que ao resto de sindicatos non parece molestar.

Ao marxe da armoniosa relación que gardan CSIF, UGT e CSIF, a CIG solicitou que se contestara ao Recurso de Reposición de 5 de xullo PREME AQUÍ , no momento que o fagan darémosvos conta e actuaremos coma en dereito proceda.

No debate deste asunto saíu o malestar do colectivo de Delineantes, que entenden que dentro da súa deficiente valoración de postos e a negativa a abordar unha reclasificación (ao mesmo de resto de postos barrados C1/B), poderíanse abocados/as a concursar en postos (inspección ou encargados) con maiores retribucións e que nada teñen que ver coa súa titulación, o que podería provocar unha merma importante de efectivos para labores de Delineación e SIX.

Novamente a concelleira que pon atrancos para convocar unha Mesa Técnica GRUPO B solicitada por nós en moitas ocasións, volve a mostrar a súa determinación en derivar este asunto nunha promoción interna. A concelleira resultaralle complicado facerlles ver  a estes colectivos, que sendo o novo grupo B un apéndice dos A e C, se lles volva a solicitar a mesma titulación que se fixo no acceso e non outra superior, tampouco entenderan facilmente coma noutras administracións(Concello de Ames 2016) fixeron unha reclasificación  só porque recoñeceu “que atopábanse nunha clasificación irregular”. Resulta curioso que para algúns asuntos a concelleira sexa tan belixerante pero para outros sérvelle criterios da parte afectada sendo inaplicables nalgúns casos.

MEDIDAS CONTIDAS NA LEI DE ORZAMENTOS DO ESTADO

Informan da aplicación do incremento retributivo aprobado nos orzamentos do estado para o persoal municipal do 1,5% na nómina de xullo e con efectos retroactivos a xaneiro de 2018.

Tamén haberá un 0.25% adicional no caso de cumprir os requisitos establecidos pola lei de orzamentos, este terá efectos dende xullo de 2018.

Sobre a recuperación do 100% das contías na situación de incapacidade temporal (IT), logo do debate a CIG apoiou que se recuperase a situación previa ao recorte que fixera o PP no 2012. A concelleira informou que para que esta medida fora aplicable ten que levar un control de absentismo laboral, a totalidade dos presentes apoiamos esta medida, polo que se acordou por unanimidade.

Coma vedes sempre hai unanimidade nas medidas que afectan co mesmo criterio a totalidade da plantilla.

A CIG recordou que hai medidas recollidas na lei de orzamentos do estado, que se poderían aplicar, coma a de igualar aqueles postos coa mesma definición pero distintos salarios, non contestaron a isto.

ROLDA DE INTERVENCIÓNS

 

Esperamos que esta información fora do teu interese.

A sección sindical da CIG.

O GOBERNO MUNICIPAL e os sindicatos CSIF, UGT e CCOO, ASINARON un ACORDO de bases permanentes para concursos de traslado do persoal municipal. Se ben a sección sindical da CIG deste concello leva denunciando durante anos a aplicación irregular de comisións de servizos e ao mesmo tempo solicitando un concurso para acabar con elas, non podemos validar unhas bases que entre outras cousas (LIGAZÓNS anteriores coa nosa postura) PREMIAN un tempo  nunha situación a que non tiveron opción a maioría do persoal. Estas bases aprobadas polo resto de organizacións sindicais consolidarán nalgúns casos, NOMEAMENTOS producidos de maneira DIXITAL.  

No segundo punto solicitan que demos resposta á listaxe de postos ofertados na Mesa Xeral de Negociación, solicítannos unha resposta para o 5 de xuño.

 CONTESTACIÓN QUE DEU A CIG Á XEFA DE PERSOAL POR CORREO ELECTRÓNICO

Sobre a primeira convocatoria do concurso de traslados, consideramos que se debería  comezar polos postos superiores da RPT e no coa listaxe proposta na Mesa Xeral de Negociación que comeza polos  grupos AP e C2,  :

 • En primeiro lugar porque o/a traballodor/a do subgrupo máis alto dos postos barrados, tería a posibilidade de concursar a todos os do seu subgrupo e o persoal destes postos barrados que pertenzan ao subgrupo inferior, verían minimizado o seu prexuízo xa que estes postos son o de maior valoración do seu subgrupo.
 • Non é normal que se volvan a sacar a concurso unha parte importante que xa tiveron un proceso de concorrencia pública e que supuxo un gasto económico a este concello.
 • E por último porque nos postos superiores é onde hai máis situacións irregulares na súa adscrición.

En relación á negociación do censurado GOBERNO DO PP cos sindicatos UGT, CC.OO. e CSIF, existe aínda a IMPOSIBILIDADE de facela efectiva pola falta da aprobación dos ORZAMENTOS DO ESTADO. Nesta LIGAZÓN poderedes atopar a postura da CIG  sobre as negociacións do señor Montoro e os responsables sindicais que avaliaron estas.

Aproveitamos para solicitar novamente a convocatoria de Mesas Técnicas pendentes...escoitan e anotan estas peticións pero danos a impresión de que lles darán o mesmo tratamento que nas veces anteriores.

Esperamos que esta información fora do teu interese.

O pasado 3 de abril e o 14 de maio tivo lugar as xuntanzas de Mesa de Formación. Na historia recente nunca se solicitaron tan pronto as propostas aos sindicatos e nunca tan tarde se asinou un plan de Formación.

Facendo as contas do tempo real que queda para desenvolver este Plan aprobado para este ano non é máis de 5 meses e medio aproximadamente, sendo xenerosos, xa que no mes de decembro os servizos teñen moitos problemas para deixar que o persoal se ausente dos seus postos de traballo debido a peche de exercicio económico, polo que a segunda quincena case está descartada.

Entre outros asuntos,  preguntamos ao Goberno Municipal por que quedaron cursos sen facer do Plan de 2017,  o xefe de sección de Formación, respondeu que moitos deles non dou tempo a facelos.

Nada que dicir sobre o que pode ocorrer este ano.

En canto a Bombeiros sinalan dende persoal que  “ a partida redúcese este ano en 9.000 €, en parte débese a que por un erro do Concello o ano pasado pasáronselle facturas de máis con cargo á subvención de Inditex e esta decidiu pagalas este ano, reducindo así  o importe desta subvención”. A CIG solicitará aclaracións sobre estes feitos.

Incorpóranse cursos de prevención de riscos laborais e de igualdade para todo o persoal como cumprimento dun acordo de Mesa Xeral de Negociación, considerándose cursos obrigatorios (proposto pola CIG na MXN); instamos ao Goberno Municipal un esforzo  neste sentido.

Esta sección sindical solicitou que se poña empeño nas enquisas que debe facer o persoal ao final de cada curso, aos efectos dunha valoración  real, así como que se avalíe o  aproveitamento  ao persoal asistente.

Tamén, na historia recente, esta é a segunda vez que a CIG non asina un Plan de Formación, a anterior foi co PP,   nesta ocasión está motivado pola inclusión dos cursos:

-Opencertiac- programa utilizado pola práctica totalidade do concello polo amplo contido, cunha previsión de gasto de 30.000 €

-Estima- programa utilizado na área económica, cunha previsión de gasto de 18.000 €

Como todas e todos sabemos estas son ferramentas básicas de traballo que temos que coñecer para o correcto desenvolvemento do noso traballo, mais nós consideramos que a formación destas ferramentas ten que ser levada a cabo pola empresa que vendeu os programas, e non copar a partida de formación deste ano para o persoal de oficinas que, descontando o custe citado queda en 19.000 €

Estes cursos o goberno municipal quéreos desenvolver durante un período plurianual cambiando así os criterios manexados ata o de agora e sen maior aclaración nin detalle.

Esperamos que esta información fora do voso interese.

A sección sindical da CIG

 Bo día a todas e todos,

Logo que o Servizo de Persoal enviara de maneira XPRESS os acordos acadados na Mesa Xeral de Negociación o pasado venres 27 de abril (MXN) achegámosvos o noso resumo máis crítico e que difire bastante doutras versións similares á de persoal.

 • Respecto as Bases permanentes do Concurso de postos de traballo, a diferencia dos outros sindicatos, non as apoiamos e  mantivemos a nosa postura de non valorar nin o tempo ocupado nas comisións de servizo por ser sempre as que causaron un malestar xeral no Concello pola falta de oportunidade para a maioría do persoal e tampouco aceptamos que se tiveran en conta titulacións que nada teñen que ver co posto a concursar, neste apartado fixémoslle ver á concelleira de persoal que a día de hoxe, titulacións coma a de Adestrador superior en modalidades deportivas coma as de Futbol ou Baloncesto actualmente teñen a consideración de titulación superior(antigua FP2) polo que de aprobar as bases propostas, serían méritos nun futuro concurso...non houbo ningún tipo de resposta ante este argumento... Outro punto de desencontro foi ao de grao persoal consolidado por non gardar unha razón directa á proximidade do posto solicitado na súa valoración. No debate deste punto queixámonos da maneira de entender que ten o GM sobre o que son as negociacións, referímonos á publicación das últimas bases de cobertura temporal na que sen ter coñecemento delas, colocaron ...despois de consultados e oídos os representates de persoal... algo que é totalmente falso, pois o único que recibimos foi un documento a posteriori dunha MXN.
 • Informaronnos de que tiñan un informe económico positivo para a recuperación da semana de antigüidade, algo que aplaudimos todos os alí presentes. Quedaron en enviar unha instrución para o seu disfrute.
 • Logo de solicitar á Xefa de Persoal que se nos achegara a documentación relacionada coa MXN sen ter unha resposta favorable a esta petición, fomos informados nela dunha proposta dos sindicatos UGT, CCOO e CSIF, na que apoiándose “nun contexto socio-económico de loita” urxía ao Goberno Municipal á recuperación dunha serie de dereitos e os invitaban a negociar ni máis ni menos que 10 puntos (todos eles tratados con anterioridade sen resultado satisfactorio) nun só Acordo Marco que o GM non tardou en anunciar pouco tempo despois de rematada a MXN. A nosa valoración dos puntos aí expostos non pode ser máis dun intento de xustificar a parálise destes 3 anos sobre todo porque algún deles coma os referidos á RPT ou á carreira profesional terían que ser negociados ao marxe dun único acordo.

ROLDAS DE INTERVENCIÓN:

Chegado a este punto, a concelleira de persoal, coma ten costume, díxonos que debía atender outras cuestións, apremándonos e intentando evitar o debate en cuestións achegadas previamente por correo electrónico á xefa de persoal coma xa vos informamos no último correo.

Logo de dar paso as seccións sindicais da UGT e CCOO e xa sen tempo só fomos quen de expoñer os seguintes puntos:

 • Que se nos convocara de maneira urxente a un novo Comité de Saúde Laboral.
 • Sobre as alegacións da CIG a distintas bases tanto de selección de persoal ou de concursos específicos, así coma as pasadas á modificación da RPT(ista a temos recurrida no xulgado), denunciamos as contestacións da xefatura de persoal que sistematicamente operan para invisibilizar o traballo sindical da CIG, poñendo exemplos que non se atreveron a cuestionar, polo que solicitamos a quen ostenta a Xefatura de Persoal que “POR FAVOR”  non volvera a actuar desa maneira e coidara a forma de respostar á CIG no futuro, algo ao que contestou afirmativamente.
 • Sobre a falta de persoal na Banda de Música a xefa de persoal contestou que dende a dirección da BM se solicitaron os reforzos sen tempo para xestionalos.
 • Sobre a queixa sobre a falta de distintas notificacións (xulgaos ou quendas) que se están a dar aos/as policías locais,  solicitáronnos datos para poder recabar información.
 • Solicitamos novamente...xa van unhas cantas... unha mesa Técnica para o grupo B, anotaron a petición pero sen dar resposta coma na última ocasión.

Esperamos que esta información fora do teu interese e recordámosvos que estades convocadas/os a mobilización que a CIG fará o 1 de maio e que na cidade de Coruña sairá da Praza de Vigo as 12:00h. 

http://www.cig.gal/nova/a-cig-chama-a-mobilizacion-da-clase-traballadora-no-primeiro-de-maio-no-camino-da-folga-xeral.html

MOBILIZACIÓNS CONVOCADAS

 • Pontevedra. Praza da Ferrería 11:30h
 • Vilagarcía. Casa do Mar 12h
 • A Estrada. Praza do Mercado 12h
 • Lugo. Edificio Sindical (Ronda da Muralla) 12h
 • Ribadeo. Edificio Sindical (Avda. Da Galiza) 12h
 • A Coruña. Praza de Vigo 12h
 • Cee. Diante do Concello 12h
 • Ferrol. Local da CIG - Avda de Esteiro 12h
 • Compostela. Praza Roxa 12h
 • Ribeira. Praza do Peixe 12h
 • Vigo. Dobrada 12h
 • Cangas. Praza do Concello 18:30h
 • Ourense. Praza Maior 11:30h

 

 

MXN

OPE 2018: achegáronnos un borrador que non é posible aprobalo mentres teñamos prorrogados os orzamentos do estado.  Logo de revisar a documentación e a falta de concretar  o número total que completa a taxa de reposición, falamos tanto das prazas libres como as de promoción interna e no que máis debatemos foi:

-Sobre a diminución de número de prazas de aux administrativos, argumentaron que é pola intención de reconvertelas ao posto de Oficial Administrativo (C1). Nesta proposta convocan 20 prazas de C1, por promoción interna que incrementadas aos dos anos anteriores (2014/15/16/17) fan un total de 39 prazas de promoción ao C1.

-Inclúen nesta proposta a cobertura dos postos do novo Grupo B coma promoción interna, recordoulles que estaba pendente de decidir nunha mesa técnica, porque dende a CIG, consideramos que ao coincidir a equiparación académica das titulacións requiridas no seu momento para o acceso ao subgrupo C1, coas requiridas para o novo grupo B, non supón un cambio de grupo, se non unha adecuación da titulación ao grupo, que debería facerse de xeito automático.

ACORDO MARCO: a concelleira de persoal informounos da intención de acometer un acordo que sirva para regular, aspectos sobre a Carreira Profesional,  a Promoción Interna, a Provisión de Postos(CONCURSO), os aspectos Retributivos e de Xornada. Esperemos que a falta de interese demostrado neste asunto ata agora (incluíndo ao anterior goberno en maioría do Partido Popular) convértase nun acordo consolidado que sexa a garantía para que todo persoal municipal teña incentivos alcanzábeis e non coma ata agora que as melloras salariais non obedecían a criterios transparentes.

BASES CONCURSO: Se ben no apartado anterior parece que todas as partes están da cordo, neste punto non existe unanimidade para consensuar un texto definitivo, estes son os puntos de desencontro:

 • Orde de prelación no caso de desempate CIG, CSIF e CCOO coincidimos en que fora Antigüidade, traballo desenvolvido, cursos de formación e perfeccionamento incluído o Galego. A UGT propuxo a orde do decreto da Xunta, grao persoal consolidado, valoración do traballo desenvolvido, curso de perfeccionamento inclúe o de galego e por último antigüidade. Temos que manifestar que no 5 de febreiro do 2016, a UGT asinou un escrito co resto de sindicato, no que defendía a orde que seguen a propoñer CIG,  CSIF e CC.OO.,  non explicaron a que se debe este cambio de opinión... Sobre isto non hai aínda unha decisión tomada pola Concelleira.
 • Grao persoal consolidado, a CIG propuso a aplicación da legalidade vixente recollida no decreto 93/1991 no seu artigo 10b), que indica que o grao persoal se valorará en razón directa á proximidade do nivel do posto solicitado. O resto de sindicatos e a propia concellería non están pola labor de que este sistema penalice a aqueles que pretenden ocupar postos nun grado inferior ao que teñen consolidado.
 • Acordouse no apartado do traballo desenvolvido, en contra do criterio da CIG, valorar o tempo traballado en Comisións de servizo ate un máximo de dous anos. UGT propuxo que se debería de valorar tamén o tempo traballado en adscricións “irregulares” e tanto nós como a propia concelleira mantivemos o criterio de que non se podían valorar ilegalidades.

OUTRAS REUNIÓNS:

Mesa Técnica Licencias, Permisos e Vacacións: logo de moitas xuntanzas coa xefatura de persoal, estamos a piques de aprobar un regulamento que mellore a interpretación e xestión do exercicio destos dereitos. Nestas negociacións estamos a colaborar todos na mesma liña.

MT de Bombeiros: se ben as reclamacións non son novidades sobre este colectivo (anos levamos...) nesta ocasión a CIG fixo unha presentación moi explícita polo que se consolidou algo tan inxusto como é o factor de perigrosidade que afecta tanto a Bombeiros coma a Policía... de novo hai compromiso de abordar esta cuestión que tanto as Concelleiras de Persoal e de Seguridade entenden que non é correcta, esperemos que isto se solvente para os colectivos mencionados dentro da valoración prometida da RPT. Tamén propuxemos abordar unha promoción interna para o Subgrupo C1; Somos conscientes de que ao ser un corpo xerarquizado isto incidiría nos postos de mandos coma así sucedeu na Policía que ten una lexislación propia, polo que a nosa solicitude foi de atopar as vías legais para acometelo, nas próximas mesas faremos proposta concreta a isto.(sobre isto podedes ter máis información a traves do bombeiro que acudiu como asesor da CIG)

MT de Estación de Autobuses.: Abordamos o calendario anual e as problemáticas que xorden para cubrilo pola falta de persoal, acordamos por unanimidade aprobar una proposta dos traballadores do servizo.

NOTA:  están xurdindo moita preguntas entorno ao se dimitir aos cargos da Xunta de Persoal, se seguimos sendo ou non delegados/as, a resposta é que si o somos e seguimos estando ao voso servizo, coma sempre, no teléfono ext 10141 ou nos propios locais sindicais.