NOTA DE PRENSA CON ROGO DE PUBLICACIÓN 13 MAIO 2020

Dende a Sección Sindical da CIG  no concello da Coruña queremos poñer en coñecemento da cidadanía que, no día de hoxe, vimos de presentar unha denuncia na inspección de traballo (LIGAZÓN DENUNCIA) contra o goberno Municipal por incumprimentos  na lexislación laboral ao respecto da saúde laboral dos seus traballadores durante este proceso de pretendido retorno á normalidade.

O Goberno Municipal implementou un “ Protocolo polo que se establece a reincorporación do persoal público ao traballo presencial, así como as medidas de prevención fronte ao covid-19 no concello da Coruña” imposto sen negociación previa , xa que o borrador que se levou ao Comité de Seguridade e Saúde non era mais que un conxunto de ideas de carácter xeral, que non era negociable, xa que, segundo manifestou o Concelleiro de Persoal, este comité so tiña carácter consultivo e xa non ía haber mais reunións para acadar o documento definitivo.

Advertimos no seu momento que o feito de deixar nas mans das xefaturas dos diferentes servizos a aplicación practica deste protocolo ía causar unha grave falla de coordinación cos conseguintes agravios comparativos. Como exemplo, a reincorporación das/os conserxes de colexio foi unha autentica chapuza na entrega do material de protección e este non se axustaba ao que determinaba o protocolo e resultou de dubidosa calidade, algunha pantalla xa rachou antes de poñela.

Ao noso entender este protocolo, ao non facer valoracións individualizadas , deixa mal protexidas/os as empregadas/os municipais, serva como exemplo que  naqueles lugares de traballo onde supostamente non accede a cidadanía a única protección que teñen os traballadores e a hixiene e a separación sen ter en conta que hai espazos de tránsito e lugares comúns nos que a separación mínima non se poderá manter, coas consecuencias que todos podemos supor.

A tres dias da reincorporación da maioría do persoal aínda non está protocolizado nin o uso dos servicios públicos empregados, nin os sistemas de accesos as dependencias por parte da cidadanía, nin a xestión das agardas ou listas de espera...

Dende a sección sindical da CIG pregámoslle á cidadanía sentidiño á hora de utilizar os servizos públicos , que utilicen medidas de protección e que desculpen calquera inconveniente causado por esta nova situación.

 

 1º DE MAIO. PROTEXAMOS A CLASE TRABALLADORA, NON O CAPITAL!
Por unha Galiza soberana e con futuro!

  Continuamos coa campaña do 1º de Maio, Día Internacional da Clase
Traballadora. Onte, martes 28 de abril, cando se conmemoraba o Día
Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo, desde A CIG REALIZAMOS
VARIAS PROTESTAS SIMBÓLICAS DIANTE DE DIVERSOS CENTROS DE TRABALLO EN
TODO O PAÍS, para esixir dos gobernos español e galego e das empresas
o cumprimento estrito das medidas de seguridade laboral para quen está
traballando, o cobro do paro e dos salarios, e medidas de protección
social para todas as persoas, sen exclusións nin discriminacións.

  Tes máis información sobre estas protestas simbólicas nesta nova:
https://i.gal/diamundialsaude

  E aquí un vídeo resumo das accións: HTTPS://YOUTU.BE/ALOMKDC7HWI [1]


  O PRIMEIRO DE MAIO REIVINDICA COA CIG, desde a túa xanela ou balcón.

  AXITA AS TÚAS BANDEIRAS E CANTA A INTERNACIONAL ÁS 12H.

  ·  Para o propio día do 1º DE MAIO, ÁS 12H, imos levar a cabo unha
_MANI__FIESTRA__CCIÓN:_ manifestarémonos desde as nosas fiestras
cantando a Internacional. Para iso, deixámosche aquí unha ligazón ao
vídeo coa Internacional e a súa letra, para que poidas emitilo desde a
túa fiestra, e cantalo xunto con toda a clase traballadora: Versión en
galego da Internacional Socialista

  ·  Desde o mércores 29 de abril coloca na xanela, balcón ou varanda
a BANDEIRA DA PATRIA GALEGA (podes pintala nun folio) e unha BANDEIRA
VERMELLA (podes usar un pano vermello que teñas por casa) para
visualizar a data e participar da reivindicación. No propio 1 de Maio,
axita as bandeiras, que se vexan!

A sección sindical da CIG critica o escaso interese do Goberno da Coruña para avanzar na reposición das prazas da Policía Local

A cobertura de persoal polo sistema de mobilidade leva un ano paralizada

A sección sindical da CIG no Concello da Coruña quere alertar do escaso interese mostrado polo Goberno Municipal no relativo á reposición do cadro de persoal no servizo de Policía Local. Critican que dende o servizo de Persoal "fíxosenos crer en 2018 que existía unha planificación para abordar a reposición de policías locais no Concello da Coruña", xa que tras da implantación do Real Decreto 1449/2018, existía a posibilidade de que 40 axentes solicitaran un adianto na idade de xubilación, "tal e como aconteceu finalmente".

Os sistemas de selección deste corpo fíxaos a lei 4/2007 de coordinación da policías locais de Galiza, nomeadamente de quenda libre e mobilidade. A planificación do servizo de persoal sustentábase nas OPE 2017 e 2018 que incluían, entre outras, as prazas de 39 policías:

-2017: 3 en quenda libre e 2 polo sistema de mobilidade.

-2018: 26 en quenda libre e 8 polo sistema de mobilidade.

Lembran que a sección sindical da CIG leva solicitando dende inicios de ano a convocatoria e resolución da cobertura de vacantes polo sistema de mobilidade. A primeira, en abril de 2019, tendo como resposta a publicación de bases no BOP o 10 de xuño, e a segunda, no mes de xullo, tivo como consecuencia a publicación das bases no BOE o 2 de agosto, que incluían as 10 prazas de policía local pola quenda de mobilidade.

O sistema máis rápido, paralizado

Neste senso, sinalan que o sistema por mobilidade resulta "o máis rápido e económico ao ser o que selecciona a policías xa formados/as". Ademais, o trámite administrativo aforra a avaliación de probas selectivas, quedando só a de valoración de méritos en fase de concurso. "Porén, a día de hoxe esta convocatoria atópase paralizada e a que resulta máis custosa e lenta (quenda libre), que está tramitando a Academia Galega de Seguridade, está a piques de rematar. Mentres, a que tramita directamente o Concello, en teoría a máis rápida, leva un ano paraliza".

A consecuencia de non resolver este proceso, engade José María Calatayud, secretario da sección sindical, "é que incide na organización interna do servizo da Policía Local pola falta de persoal. Temos constancia da negación de días de asuntos propios en máis dunha ocasión co argumento de falta de efectivos nas distintas quendas, algo que pode agravarse no período de nadal. Tamén temos que recordar que o servizo de policía é un servizo deficitario en número de efectivos, o que obriga a realizar numerosos servizos con horas extraordinarias, o que supón un malgasto dos recursos públicos".

O Servizo de Persoal do Concello da Coruña dificulta a cobertura de 10 vacantes de Policía Local polo sistema de CONCURSO por mobilidade.

ANO 2018

O Concello ante a inminente xubilación de máis de 40 efectivos, o 26 de decembro de 2018 aprobou de urxencia 34 novas prazas de Policía Local, das que 26 son de QUENDA LIBRE e 10 serán cubertas polo sistema de CONCURSO procedentes doutros Corpos de Policía da Comunidade Autónoma Galega atendendo aos requisitos de mobilidade da Lei coordinación de policías locais de Galicia.

Na comisión de Facenda e Administración do Concello da Coruña do 3 de abril de 2018 o Concello da Coruña decidiu delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galiza a competencia para as convocatorias de selección para a categoría de policía, debendo comunicar á Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) para que esta desenrolase os procesos.

A pesar de que tanto as prazas de QUENDA LIBRE como os de CONCURSO deberían de pasar pola AGASP, pensamos que dende o servizo de persoal municipal decidiuse unilateralmente só comunicar as da quenda libre, descoñecemos que intereses pode haber para reservar as 10 prazas do sistema de CONCURSO e querer xestionalas dende o propio servizo de persoal, sobre todo pola queixas continuadas sobre a carga de traballo que nel recae.

ANO 2019

O Concello da Coruña tiña a primeiros de ano a previsión da cantidade de xubilacións que se producirían no 2019,  porén ou non quixo ou non foi capaz de tramitar 10 vacantes de Policía Local polo sistema de CONCURSO por mobilidade que aportaría Policías xa formados e operativos dende o minuto 1. 

Ante a urxencia de efectivos na Policía Local e a pasividade demostrada polo Concello da Coruña,  o pasado 16 de abril de 2019 dende a CIG vímonos na obriga de solicitar que se nos informara dos motivos que levaron a non tramitar (ligazón) a cobertura das 10 vacantes de Policía Local reservadas ao sistema de CONCURSO por mobilidade. Tivemos constancia que a nosa solicitude provocou nese momento unha reunión de urxencia entre responsables do servizos de persoal e de asesoría xurídica para abordar este asunto, o resultado final foi a aprobación o 15 de maio dunhas bases de acceso á categoría de policía no Corpo da Policía Local  reservadas para o sistema de CONCURSO por mobilidade, estas foron publicadas no BOP o 10 de xuño, publicación que adoece de erros que impide a súa concreción inmediata. (dende o ano 2016 os requisitos para participar deben ser 3 anos de antigüidade e non de 5 como figura nas bases publicadas)

Agora a primeiros de xullo, atopámonos no medio do período vacacional, coas consecuencias que isto con leva: escaso número de efectivos tanto para a organización interna do servizo coma para as resolucións de calquera tipo de permisos para os/as Policías Locais. 

Dende a CIG queremos MANIFESTAR a nosa indignación pola  xestión realizada polo servizo de Persoal, que fixo que este asunto se demorase moito máis tempo do debido sen estar claro a día de hoxe cando se poderá levar a cabo, quizás deberíamos preguntarnos se existe algún tipo de interese dificultara cobertura das vacantes producidas no servizo da Policía Local do Concello da Coruña.

INFORMACIÓN DA CIG ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Denuncia que CCOO, UGT e CSIF negocian á marxe da Mesa Xeral de Administracións Públicas

A CIG-Área Pública (CIG-Administración, CIG-Ensino e CIG-Saúde) denuncia as negociacións que están desenvolvendo os sindicatos estatais CCOO, UGT e CSIF -a marxe da Mesa Xeral de Administracións Públicas- co Ministerio de Facenda e rexeita a proposta que se vén de facer pública de vincular os incrementos salariais ao PIB.

A CIG-Área Pública denuncia, máis unha vez, a actitude das organizacións sindicais estatais CCOO, UGT e CSIF “por prestarse a negociar a marxe da Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas excluíndo e suplantando de xeito indigno a organizacións sindicais, como a CIG, que contan con representación tanto nesa mesa como nas distintas mesas sectoriais”.

Neste sentido, a portavoz da Área Pública, denuncia que é “escandaloso” tanto o seu “colaboracionismo co goberno do PP, como que acepten unha fórmula de negociación que favorece a pretensión que este ten de baleirar de contido unhas mesas que foron concibidas para que no seu seo se negocien todas as cuestións relativas a condicións laborais, salariais e sociais das empregadas e empregados do sector público e non como simples expositores dos acordos aos que entre eles chegaran previamente”.

De feito, a portavoz da Área Pública considera que CCOO, UGT e CSIF actúan deste xeito coa pretensión de acaparar a representatividade porque saben que en Galiza perden cada día máis terreo fronte organizacións sindicais como a CIG. Así lembra que en Sanidade a CIG conta con 57 delegados/as e que por detrás a que máis se lle aproxima desas tres é CCOO con 20 delegados/as menos; que a CIG é a central sindical maioritaria no ensino público non universitario, onde ten o 46% de representación, case a maioría absoluta, e que na administración a CIG, cunha representatividade do 54,05%, supera a todos os demais sindicatos xuntos.

Esta condición de forza sindical maioritaria no ámbito da función pública que a CIG ten no noso país “nunca foi empregada do mesmo xeito que estas organizacións fan a nivel do Estado, respectando en todo momento o papel e a representatividade de cadaquén no único foro válido, o das mesas de negociación”, subliña.

Recuperación salarial

A Área Pública da CIG denuncia ademais a “falta de comunicación, transparencia e información” respecto das negociacións que se están desenvolvendo, relativas tanto a incrementos salariais como a condicións laborais e sociais e rexeita que se vinculen ao PIB os incrementos salariais futuros. Entende que iso non permitirá recuperar os dereitos laborais suprimidos nin as condicións salariais recortadas. Recortes iniciados polo goberno de Zapatero en 2010, cunha rebaixa do 5% da masa salarial, e que seguiron tanto co goberno de Mariano Rajoy como co de Feijoo, co agravante de que os recortes aplicados pola Xunta de Galiza foron superiores aos do resto do Estado.

A CIG reclama ademais que en calquera negociación que se aborde respecto da situación laboral e salarial do persoal que traballa nas Administracións Públicas  se teñan en conta cuestións como a recuperación dos fondos de acción social, a volta á xornada laboral anterior ou a recuperación do complemento do 100% nos casos de IT, entre outros.

TÁBOA DE EVOLUCIÓN DO IPC E SUBA SALARIAL NOS ÚLTIMOS 7 ANOS (1-1-09 a 31-10-16)

 

ANO

IPC GALIZA

IPC ESTADO

SUBA SALARIAL

DIF GZ

ESTADO

2009

    2,6%

     2,1%

          2%

   -0,6%

   -0,1%

2010

    4,5%

     4,0%

         -5%

   -9,5%

   -9,0%

2011

    3,6%

     3,1%

          0%

   -3,6%

   -3,1%

2012

    4%

     4%

         -7%

   -11%

   -11%

2013

    2%

     1,6%

-4% (Autonómica)

   -6%

   -1,6%

2014

    0,5%

     0,3%

          0%

   -0,5%

   -0,3%

2015

    0,1%

     0,1%

          0%

   -0,1%

   -0,1%

2016

 

    3,9%

     3,5%

          1%

   -2,9%

   -2,5%

TOTAL

    21,2

     18,7

         -13%

   -38,7% 

  -27,1%

           

Fonte: INE e Orzamentos Xerais do Estado e da Xunta de Galiza dos anos correspondentes.

Dende a sección sindical da CIG no concello da Coruña queremos poñer en coñecemento da cidadanía que, unha vez mais, o Goberno Municipal incumpriu , non so as mais elementais normas de cortesía senón que tamén, a normativa que rexe as relacións laborais.

A finais do curso escolar pasado, despois de numerosos impedimentos  para que os conserxes de colexio gozaran dos seus dereitos laborais en materia de formación e de goce con normalidade dos permisos e licencias recollidos na lexislación vixente, iniciouse un proceso de negociación dos horarios dos conserxes de colexio que se suspendeu estando se moi  próximo a acadar un acordo. Pois ben , ao segundo dia de que os conserxes iniciaran o seu novo curso enteráronse por medio dos Directores dos centros, cos que non gardan relación laboral algunha, que o seu calendario laboral fora alterado. É posible que o feito de que se enteraran os directores dos centros antes que os propios interesados teña algo que ver co que o xefe de servizo de educación teña os seus orixes funcionariais no ensino da Xunta.

Dende a sección sindical da CIG no concello da Coruña so se pedimos ao Goberno Municipal que poña o mesmo celo no cumprimento das leis como cando as usa como escusa para non executar os seus propios compromisos programáticos.

 

A Coruña 6 de setembro do 2017

A CIG denuncia que a comisión negociadora coa representación sindical creouse co texto elaborado

A sección sindical da CIG do Concello da Coruña amosou o seu rexeitamento ao proceso de elaboración e  aprobación do III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres do persoal municipal ao entender que contén moitas carencias, ademais de ser “pouco ambicioso”. Ao mesmo tempo denuncian que a comisión negociadora coa representación sindical, que só mantivo tres xuntanzas, foi constituída unha vez que o documento xa estaba elaborado.

Dende a CIG do Concello da Coruña explican que o propio Goberno local admitiu nas reunións da comisión negociadora que o III Plan de igualdade tiña moitas carencias, que era pouco ambicioso, que faltaban datos para a súa elaboración e que se fixo nun prazo excesivamente curto. Aínda así, os responsábeis municipais rexeitaron a proposta da central de reiniciar o proceso de elaboración para que o documento fose feito coa necesaria negociación sindical, de xeito participativo e coa implicación de todo o persoal municipal.

Neste senso, denuncian que a comisión negociadora coa representación sindical creouse cando o documento xa estaba elaborado, ademais de que houbo só tres reunións desta comisión coa escusa da posíbel perda dunha subvención.

“Por todo isto comunicóuselle ao Concello que non apoiariamos o plan, xa que o consideramos totalmente impropio dun Goberno supostamente comprometido coa participación e coa igualdade”, rematan.

Bo día a todos/as,

á vista da transcripción que fixeron os medios de comunicación sobre a nota de prensa enviada onte pola CIG en materia de procesos de selección de persoal, para o voso coñecemento enviámosvos a nota integra:

NOTA DE PRENSA

CON ROGO DE PUBLICACIÓN

Dende a Sección Sindical da CIG do Concello da Coruña queremos compartir coa cidadanía o noso malestar e a nosa máis profunda preocupación polo que está acontecendo no noso Concello en relación cos procesos de selección de persoal. Para atallar esta situación cominamos ao Goberno municipal a que realice unha auditoría dos procesos selectivos realizados e da xestión das listas de agarda; que, de ser o caso, se depuren as responsabilidades ás que houbera lugar; e a que se inicien os procesos oportunos para implementar a normativa interna necesaria que imposibilite a repetición de feitos semellantes.

Cuestións como a existencia de erros na preparación loxística ao non buscar espazos onde collan todas e todos os opositores xuntos; permitir acceder con aparatos de telefonía aos lugares onde se realizan as probas; chamadas a algunhas persoas opositoras coaccionándoas para que non se presenten a determinados procesos; introducir criterios de valoración alterando o que determinan as bases dos concursos; resolucións da concelleira de persoal introducindo criterios de xestión das listas de agarda que non foron negociados; ou a propia xestión escurantista destas listas; fan que cada vez sexa máis difícil afirmar que no Concello da Coruña se respectan os criterios de igualdade, mérito e capacidade no acceso ao emprego público ou na provisión dos postos de traballo.

Esta dificultade agudízase moito máis cando os resultados benefician a persoas concretas ás que unha gran parte dos seus compañeiros e compañeiras porían á cabeza dunha hipotética listaxe de “beneficiarios”.

A coruña, 13 de xuño do 2017

 

Diante da noticia publicada o 16 de febreiro no que o Concelleiro de Rexeneración Urbana cuestiona a legalidade das actuacións do funcionariado na súa área.

Dende a sección sindical da CIG do Concello da Coruña non podemos consentir que se poña en dúbida o traballo do funcionariado , no caso de ter probas do que manfesta e non actuar, sería tan culpable do delito por complicidade.

Mentres fala de “décadas de funcionamento discrepcional”, o goberno da Marea mantén a un 30% da cadro  municipal en postos nomeados “discrepcionalmente”.

  • Urbanismo cun 27%
  • Infraestruturas cun 40%
  • Rehabilitación e vivenda cun 57%

(datos facilitados polo propio Concello en setembro 2016)

Para nós este tipo de declaracións asemellan máis a culpar aos seus traballadores que á de asumir a súas responsabilidades e non materializar todos os cambios que prometeron para o Concello na campaña electoral.

 

 

A Coruña 16 de febreiro de 2017

Dende a sección sindical da CIG do Concello da Coruña queremos rexeitar as afirmacións

vertidas pola representante da asociación VE-LA LUZ no pasado pleno do día 9 de xaneiro de

2017 por ser manifestamente tendenciosas cando non simplemente falsas.

 

Sen cuestionar que o modelo da casa de acollida sexa a mellor fórmula ou non para axudar as

mulleres en situación de risco, o que queremos salientar é a entrega e dedicación de todo o

persoal municipal que nela presa servizo, non podemos esquecer que é un recuso que

comparten distintas familias e nas que poden haber diferenzas, nesas diferenzas son nas que

as funcionarias teñen que mediar , para conseguir unha boa convivencia.

 

Falaba tamén a representante desta asociación da falta de liberdade das usuarias por estar

suxeitas a normas e horarios, cando esta é a única maneira de harmonizar a convivencia entre

un grupo tan heteroxéneo de persoas.

 

A Coruña 13 de xaneiro de 2017

 

Dende a sección sindical da CIG do Concello da Coruña queremos rexeitar a política de xestos

deste goberno municipal, concretamente da despedida que o Sr Alcalde vaille dar (13 xaneiro)

aos/as traballadores/as do RISGA que prestaron servizo estes últimos 7 meses e cunhas

retribucións por categorías de 684 e 612€, cando o Comité de Empresa deste Concello leva

solicitado dende a constitución do mesmo en 2015, que se lles retribúa polo traballo que fan

en igualdade de condicións que o resto do persoal municipal.

 

Dende a CIG, creemos que os/as traballadores/as do RISGA estarían moito máis satisfeitos si

en vez da despedida oficial se lles pagara o que en xustiza lles corresponde polo traballo

realizado e que non foran utilizados coma obra barata para limar e maquillar as listas do paro.

 

A Coruña 13 de xaneiro de 2017