Aquí tedes o ACORDO acadado polas sección sindicais de CIG e UGT no Concello da Coruña para as eleccións dos cargos da Xunta de Persoal.

 

 

 

nº electores

nº votos

blancos

nulos

a candidaturas

nº delegados

ratio

1398

1000

28

9

963

23

41,8695652

             

sindicatos

nº de votos

delegados

DELEGADOS

 

% voto

 

CIG

284

6,78296989

7

 

71,53075823

 

CSIF

337

8,04880582

8

     

UGT

262

6,25752856

6

     

CCOO

80

1,91069574

2

 

   

 

1. Roberto Tizón Miguens.....................Área Económica

2. María Porto Cagiao...........................Servizos Sociais

3. Jose Manuel Rama García.................Seg. e Mob. Bombeiro

4. Elena Iglesias Deza..........................Área Económica

5. Jose María Calatayud Sánchez...........Urbanismo

6. Natividad García Teijeiro...................Contratación

7. Ana Isabel Filgueiras Espasandin.......Conserxe de Educación

8. Laura Tur Llonart..............................Bibliotecas

9. Andrés Otero Cerveró.......................Seg. e Mob. Policía

10.Rosario Gregorio Fernández...............Urbanismo

11.Alejandro López Calviño....................Seg. e Mob. Policía

12.Jose Luis Leira Caparros....................Seg. e Mob. Bombeiro

13.Rafael Piñeiro Guzmán......................Actas

14.Raquel Seijo Gomez..........................Servizos Sociais

15.Oscar Eiroa Patiño.............................Urbanismo

16.Ruben Prado Castiñeiras....................Seg. e Mob. Bombeiro

17.Jose Antonio Costa Vales....................Informática

18.Manuel Lema Pose.............................Cultura

19.Jesús Miguel Costoya Louzao..............Seg. e Mob. Policía

21.Gabriel Rodríguez Gutiérrez................Seg. e Mob. Bombeiro

22.Luis Maroño Astray............................Medio Ambiente Ceminterio

23.Concepción López Corral....................Estación Autobuses

24.Lourenzo Castro Pérez.......................Músico

25.Beatriz Doldán Theodosio...................Cultura

26.Diego Vilariño Vide............................Seg. e Mob. Protección Civil

27.Agustín Barreiro Rodo........................Seg. e Mob. Bombeiro

28.Jesús Villaverde Zas...........................Axte. Recaudación

Aquí tedes as propostas da Candidatura da CIG neste Concello:

 • Publicidade, transparencia e respeto aos principios de igualdade mérito e capacidade nas seguintes cuestións:
 • Visualización na INTRANET da situación en tempo real de cada empregado público e da súa situación administrativa no posto que ocupe.
 • Convocatoria anual do concurso de provisión de todos os postos vacantes.
 • Definición dun sistema que garanta a igualdade de oportunidades para optar á cobertura das vacantes e que só por razón de urxencia se provisionen en comisión de servizo.
 • A recuperación de todos os dereitos “roubados”....
 • Implementar medidas que garantan a protección das vítimas ou denunciantes dentro do protocolo de acoso laboral.
 • Publicación anual das quendas da totalidade do persoal nos centros de traballo e, onde fóra preciso, negociar o sistema de xestión destas.
 • A consideración da formación autorizada e realizada fóra da xornada de traballo como tempo de traballo efectivo e compensado como legalmente proceda.
 • Revisar e adecuar a RPT ás necesidades reais do concello, con especial consideración á definición e aplicación do concepto do ED, e adecuación da adscripción dos postos de traballo aos novos grupos de titulación.
 • Facilitar a promoción interna, con especial mención ao acceso do C2 ao C1, do AP a C2, fundamentalmente no persoal de oficios, por realizar na maioría destes supostos as mesmas tarefas; reclasificación dos Bombeiros no subgrupo C1.
 • Facilitar a conciliación efectiva en todos os servizos e a aplicación de medidas de igualdade implementando sistemas de mobilidade, cobertura temporal de baixas,....
 • Defensa dos servizos públicos evitando novas privatizacións e recuperando os servizos privatizados.

 As nosas propostas sempre foron e seguirán a ser de carácter xeral (todos os servizos,todas as categorías e todos os supostos) e coma fixemos sempre na CIG, as delegadas e delegados que nos presentamos nesta ocasión, adquirimos o compromiso de defender estas propostas nas Mesas de Negociación e apoiar e defender ao persoal do Concello da Coruña na súas xustas reivindicacións.

O PRÓXIMO 21 DE MAIO, VOTA CIG!!