Aquí poderedes atopar salvo erro ou omisión, todos os postos que deberían sair a concurso por atoparse ocupados ou en Adscripción Provisional ou en Comisión de Servizos.

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO CON SITUACIÓNS ADMINISTRATIVAS E POSTOS A CONCURSO.

 

POSTURA SOBRE A PROPOSTA DE ACORDO DE RECLASIFICACIÓN  DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DA CORUÑA DO ANO 2009

PREMER AQUÍ

Relación de Postos de Traballo coa situacións administrativas dos mesmos, nas que marcamos en cor as que polo menos hai unha Comisión de servizos  ou unha Adscrición Provisional.

Tamén marcamos as vacantes cando hai unha destas situacións (CS ou AP) para que visualicedes a falta de criterio a hora de cubrir determinados postos

NOTA: pasando co rato por riba dos marcados en cor amarelo, podedes acceder detalladamente á información dos 188 comentarios que no PDF aparecen.

Aquí tedes o cadro de persoal para o 2018 e a súa evolución os 2 últimos anos.

 RETRIBUCIÓNS CONCELLO DA CORUÑA 2017

Aquí tedes o cadro de persoal 2017

 ACTUALIZADO 2018

PREZOS POR HORAS SIMPLES, AS DE FESTIVO OU DÍA LIBRE APLÍCASELLES PESO DOBRE

PRECIO HORAS EXTRAS
ANTIGUO GRUPO PRECIO
A 23,95 €
B 19,86 €
C 16,64 €
D 14,04 €
E 12,54 €

As normas de xestión da RPT ano 2010

Preacordo MXN 28 agosto 2007

 

Aqui tedes a RPT  do aprobada no 2014