RPT Normas Xestión RPT Mod. RPT Policía Local
2019    
     2018
2017  2017  
2014    
2011    
   2010  
2009    
   preacordo 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salarios Servizos Extraordinarios
2018 2018
2017  

 

 

 

Aquí podedes consultar a postura da CIG ante as reclasificacións de Subgrupos no corpo da Policía Local no ano 2009 e as consecuencias económicas.

LIGAZÓN

 

O cadro de persoal para 2020 e a súa evolución

cadro de persoal para o 2018 

cadro de persoal 2017