RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO CONCELLO DA CORUÑA

RPT Normas Xestión RPT Mod. RPT Policía Local
2019    
     2018
2017  2017  
2014    
2011    
   2010  
2009    
   preacordo 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUCIÓNS ESPECÍFICAS E BÁSICAS

Especif. Concello BASICAS S. Extraordinarios
2020    
2018 Por anos 2018
2017    

 

 

 

Aquí podedes consultar a postura da CIG ante as reclasificacións de Subgrupos no corpo da Policía Local no ano 2009 e as consecuencias económicas.

LIGAZÓN

 

O  cadro de persoal para 2020  APROBADO DEFI e a súa evolución

ligazón BOP CADRO 2020

 

cadro de persoal para o 2018 

cadro de persoal 2017