Nesta publicación, podedes consutar os ORGANIGRAMAS baseados na Relación de Postos de Traballo do Concello da Coruña, esta publicación obedece á nosa interpretación de dependencias organizativas, pois a falta dun documento oficial non podemos dala por válida ao 100%. Usar zoom+-  para navegar polas distintas áreas, servizos e departamentos representados por CÍRCULOS. 

      LIGAZÓN     

 

 

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO CONCELLO DA CORUÑA

RPT Normas Xestión  Acordos RPT De interese
     

RPT situacións administrativas (vacante/ocupado) achegado por denuncia no xulgado xuño 2021

2020 2020    
2019   BOMBEIROS 2019  
 2018 ( PL)     POLICÍA LOCAL 2018 RPT PL Cronoloxía
2017  2017    
2014      
2011      
   2010    
2009      
2008      
  Razóns Acordo 2007    
  Especif. postos 2007    
  Factores C.E. 2007    
   Acordo 2007    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUCIÓNS ESPECÍFICAS E BÁSICAS

Especif. Concello BASICAS S. Extraordinarios
2021 Por anos   2022
2020    
2018   2018
2017    

 

 

 

 

Aquí podedes consultar a postura da CIG ante as reclasificacións de Subgrupos no corpo da Policía Local no ano 2009 e as consecuencias económicas.

LIGAZÓN

 

cadro de persoal para 2020   e a súa evolución  ligazón BOP CADRO 2020

cadro de persoal para o 2018 

cadro de persoal 2017