RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO CONCELLO DA CORUÑA

RPT Normas Xestión  Acordos RPT De interese
2020 2020    
2019   BOMBEIROS 2019  
 2018 ( PL)     POLICÍA LOCAL 2018 Cronoloxía
2017  2017    
2014      
2011      
   2010    
2009      
2008      
  Razóns Acordo 2007    
  Especif. postos 2007    
  Factores C.E. 2007    
   Acordo 2007    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUCIÓNS ESPECÍFICAS E BÁSICAS

Especif. Concello BASICAS S. Extraordinarios
2020 Por anos   
2018   2018
2017    

 

 

 

 

Aquí podedes consultar a postura da CIG ante as reclasificacións de Subgrupos no corpo da Policía Local no ano 2009 e as consecuencias económicas.

LIGAZÓN

 

O  cadro de persoal para 2020  APROBADO DEFI e a súa evolución

ligazón BOP CADRO 2020

 

cadro de persoal para o 2018 

cadro de persoal 2017