Relación de Postos de Traballo 2017 que teñen Comisións de Servizo (sinalados en amarelo os que teñen polo menos un efectivo nesta situación)