Relación de Postos de Traballo coa situacións administrativas dos mesmos, nas que marcamos en cor as que polo menos hai unha Comisión de servizos  ou unha Adscrición Provisional.

Tamén marcamos as vacantes cando hai unha destas situacións (CS ou AP) para que visualicedes a falta de criterio a hora de cubrir determinados postos

NOTA: pasando co rato por riba dos marcados en cor amarelo, podedes acceder detalladamente á información dos 188 comentarios que no PDF aparecen.