RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO CONCELLO DA CORUÑA

RPT Normas Xestión RPT Mod. RPT Policía Local
2019    
     2018
2017  2017  
2014    
2011    
   2010  
2009    
   preacordo 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUCIÓNS ESPECÍFICAS E BÁSICAS

Especif. Concello BASICAS S. Extraordinarios
2020    
2018 Por anos 2018
2017