ACTUALIZADO 2018

PREZOS POR HORAS SIMPLES, AS DE FESTIVO OU DÍA LIBRE APLÍCASELLES PESO DOBRE

PRECIO HORAS EXTRAS
ANTIGUO GRUPO PRECIO
A 23,95 €
B 19,86 €
C 16,64 €
D 14,04 €
E 12,54 €