ASUNTO                       ata maio 2015 (maio)     

Resumo Mesa Xeral de Negociación febreiro 2015

ASUNTO                                      2014                

Carreira profesional novembro 2014

Orzamentos 2015 novembro 2014

Días adicionais de vacacións xuño 2014

Sentenza sobre a Paga Extra no Concello da Coruña abril 2014

Día adicional de asuntos persoais por festividades laborais marzo 2014

PUBLICACIÓNS CIG VOCEIROS :                    

núm 1 xuño 2011     núm 2 xullo 2011     núm 3 agosto 2011     núm 4 setembro 2011

núm 5 decembro 2011     núm 6 xaneiro 2012     núm 7 abril 2012     núm 8 xuño 2012

núm 9 decembro 2012     núm 10 xuño 2013     núm 11 decembro 2013      núm 12 2014