Aqui tedes un resumo de parte da nosa labor sindical no Concello da Coruña:

 

2018

 

Resumo MXN 25 outubro 2018

Resumo MXN 11 outubro 2018

Resumo MXN 29 de agosto 2018

Denuncia Fiscalia xuño 2018

Resumo MXN 1 xuño 2018

Denuncia contencioso administrativo maio 2018

Alegacións Bases acceso maio 2018

Resumo Mesas formación abril-maio 2018

Productividades e falta de negociación maio 2018

Bases de provisión de postos maio 2018

Resumo MXN abril 2018

Bases cobertura temporal no Servizo de Persoal abril 2018

Alegacións Bases Cabo do SEIS marzo 2018

Reunón co Alcalde marzo 2018

Resumo MXN febreiro 2018

Solicitude Fichas descriptivas Manual de Funcións xaneiro 2018

Solicitude de anulación das comisións de servizo xaneiro 2018

 

2017

Resumo MXN decembro 2017

Renuncia a cargos da Xunta de Persoal novembro 2017

Sentenza Bases selección TAS novembro 2017

Sentenza falta motivación das RPT outubro 2017

Resumo MXN outubro 2017

Conserxes de Colexios setembro 2017

Solicitude do Expediente completo das alegacións á RPT setembro 2017

Contestacións as alegacións á RPT agosto 2017

1% na Productividade rectificación agosto 2017

1% na Productividade agosto 2017

Estatística e Padrón agosto 2017

Solicitude listaxe de Adscripcións non definitivas xullo 2017

Alegacións Listas de Agarda segundo escrito xullo 2017

Alegacións Listas de Agarda xullo 2017

Rexitamento ao Plan de Igualdade do Concello xullo 2017

Alegacións á RPT xuño 2017

Modificación da RPT xuño 2017

Listaxes de agarda xuño 2017

Comunicación á Concelleira de Xustiza Social xuño 2017

Incompatibilidades dos/as empregados/as públicos xuño 2017

Alegacións bases maio 2017

Correo ao persoal adscrito ao SEIS e á Policía maio 2017

RPT e Normas de Xestión maio 2017

Resumo MXN abril 2017

Urbanismo febreiro 2017

Casa de Acollida xaneiro 2017

Traballadores/as RISGA xaneiro 2017

 

2016

Resumo MXN decembro 2016

Resumo MXN novembro 2016

Listaxe NON adscritos definitivamente outubro 2016

Resumo MXN setembro 2016

Resumo MXN agosto 2016

Resumo MXN2 xuño 2016

Resumo MXN xuño 2016

Resumo MXN maio 2016

Resumo MXN abril 2016

Resumo MXN marzo 2016

Falta de contestación á Xunta de Persoal febreiro 2016

Solicitude listaxe Ascripcións non definitivas febreiro 2016

Subida 1% febreiro 2016

 

2015

Petición de MXN para establecer criterios ED xaneiro 2016

Resumo MXN  18 decembro 2015

Sentenza de Especial Dedicación novembro 2015

Correo á afiliación CIG  outubro 2015

Reintegro paga extra 2012 outubro 2015

Paga extra 2012 outubro 2015

Resumo da MXN outubro 2015

Solicitude de medidas urxentes para o novo GM xuño 2015

 

Ata aquí co Goberno Muncipal do P.P.

MXN febreiro 2015

 

2014

Carreira profesional novembro 2014

Orzamentos 2015 novembro 2014

Días adicionais de vacacións xuño 2014

Sentenza sobre a Paga Extra no Concello da Coruña abril 2014

Día adicional de asuntos persoais por festividades laborais marzo 2014

 

anteriores consultar VOCEIROS CIG