ASUNTO                                                  LIGAZÓNS  2019 (ata maio)

Aclaracións Medicións Gas Radón maio
Solicitude de Atención ao Público maio
Resumo 4 anos sindicalismo  maio
Consideracións sentenza Bases Concurso  maio
Resposta Whatsapp CSIF Biblitecas Municipais abril
Resumo da Mesa Xeral de Negociación prolondada nos días  22, 25,  29 de marzo,  5,  23, 25 abril e o 14 de maio
Achegamento á fiscalía de nova doc. sobre as comisión de servizo  10 maio (sin ligazón)
Denuncia inspección de traballo (gas Radón) maio
Solicitude cobertura prazas  Policía (mobilidade) abril
Recurso de Reposición bases concurso específico febreiro 
Solicitude incremento retributivo anual febreiro
Mesa Técnica de Policía febreiro
Solicitude aclaración convocatoria maceiros (policía local) xaneiro
2ª comparecencia na Fiscalía (comisión de servizo) xaneiro (sin ligazón)
Recurso de reposición OPE 2018 xaneiro 
Resumo MXN xaneiro
Resumo Mesa Técnica Bombeiros xaneiro

               ASUNTO                                                               LIGAZÓNS 2018   

Propostas plan de formación 2019 decembro 
Resumo MXN 18 decembro
1ª comparecencia na Fiscalía (comisión de servizo) novembro (sin ligazón)
Sentenza  CIG declara as comisión de servizo +2 anos ilegais novembro
Resumo MXN 28 novembro
Resumo Mesta Técnica Bombeiros 26 novembro
Recurso reposición bases para novas comisión de servizo outubro
Resumo MXN 25 outubro
Resumo MXN 11 outubro
Resumo MXN 29 agosto
Denuncia Fiscalia xuño
Resumo MXN 1 xuño
Denuncia contencioso administrativo Comisións de Servizo maio
Alegacións Bases acceso maio
Resumo Mesas formación abril-maio
Productividades e falta de negociación maio
Bases de provisión de postos maio
Resumo MXN abril
Bases cobertura temporal no Servizo de Persoal abril
Alegacións Bases Cabo do SEIS marzo
Reunón co Alcalde marzo
Resumo MXN febreiro
Solicitude Fichas descriptivas Manual de Funcións xaneiro
Solicitude de anulación das comisións de servizo xaneiro

               ASUNTO                                                            LIGAZÓNS 2017  

Resumo MXN decembro
CIG renuncian a cargos da Xunta de Persoal novembro 
Sentenza Bases selección TAS novembro
Sentenza falta motivación das RPT outubro
Resumo MXN outubro
Conserxes de Colexios  setembro
Solicitude do Expediente completo das alegacións á RPT  setembro 
Contestacións as alegacións á RPT  agosto  
1% na Productividade  agosto(1ºescrtito)   agosto(rectificación)  
Estatística e Padrón agosto 
Solicitude listaxe de Adscripcións non definitivas xullo
Alegacións Listaxes de Agarda  xullo(1º escrito)       xullo(2ºescrito)
Rexitamento ao Plan de Igualdade do Concello xullo 
Alegacións á RPT xuño
Modificación da RPT xuño 
Listaxes de agarda xuño 
Comunicación á Concelleira de Xustiza Social xuño 
Incompatibilidades dos/as empregados/as públicos xuño 
Alegacións bases maio 
Correo ao persoal adscrito ao SEIS e á Policía maio
RPT e Normas de Xestión maio 
Resumo MXN abril 
Nota prensa Urbanismo  febreiro 
Casa de Acollida xaneiro 
Traballadores/as RISGA xaneiro 

               ASUNTO                                           LIGAZÓNS  2016 

Resumo MXN decembro 
Resumo MXN novembro 
Listaxe NON adscritos definitivamente outubro 
Resumo MXN setembro 
Resumo MXN agosto 
Resumo MXN2 xuño 
Resumo MXN maio 
Resumo MXN abril 
Resumo MXN marzo 
Falta de contestación á Xunta de Persoal febreiro 
Solicitude listaxe Ascripcións non definitivas febreiro 
Subida 1% febreiro 
Petición de MXN para establecer criterios ED xaneiro 

               ASUNTO                                 LIGAZÓNS  2015 (xuño) 

Resumo MXN decembro 
Sentenza de Especial Dedicación novembro 
Correo á afiliación CIG outubro 
Reintegro paga extra 2012 outubro 
Paga extra 2012 outubro 
Resumo da MXN outubro 
Solicitude de medidas urxentes para o novo GM xuño