imprimir

ASUNTO                                                                   LIGAZÓNS 2020 

   
   
Contestación recurso presentado pola CIG  setembro
Sentenza TSXG Policía Local xullo
Valoración promoción interna C2 a  C1 xaneiro

 

ASUNTO                                                         LIGAZÓNS 2019 (maio)

Resumo MXN decembro
Solicitude MXN Urxente decembro
Consecuencias desetimación alegacións CIG decembro
Alegación eliminación incompatibildades DP con XP decembro
Recurso Reposición cobertura posto a extinguir novembro
Resumo MXN outubro
Solicitude segunda fase do concurso outubro
Ocupación efectiva dos postos acadados no concurso setembro
Solicitude da Fase de resultas setembro
Goberno novo prácticas vellas agosto
Intrucción chamamentos servizo estraordinarios Policía Local xullo
solicitude mesa Chamamentos servizos extra. Policía Local xullo
Recurso reposición TAS xuño
Resumo MXN maio
Categoría: Voceiros da CIG
Visitas: 179