O GOBERNO MUNICIPAL e os sindicatos CSIF, UGT e CCOO, ASINARON un ACORDO de bases permanentes para concursos de traslado do persoal municipal. Se ben a sección sindical da CIG deste concello leva denunciando durante anos a aplicación irregular de comisións de servizos e ao mesmo tempo solicitando un concurso para acabar con elas, non podemos validar unhas bases que entre outras cousas (LIGAZÓNS anteriores coa nosa postura) PREMIAN un tempo  nunha situación a que non tiveron opción a maioría do persoal. Estas bases aprobadas polo resto de organizacións sindicais consolidarán nalgúns casos, NOMEAMENTOS producidos de maneira DIXITAL.  

No segundo punto solicitan que demos resposta á listaxe de postos ofertados na Mesa Xeral de Negociación, solicítannos unha resposta para o 5 de xuño.

 CONTESTACIÓN QUE DEU A CIG Á XEFA DE PERSOAL POR CORREO ELECTRÓNICO

Sobre a primeira convocatoria do concurso de traslados, consideramos que se debería  comezar polos postos superiores da RPT e no coa listaxe proposta na Mesa Xeral de Negociación que comeza polos  grupos AP e C2,  :

  • En primeiro lugar porque o/a traballodor/a do subgrupo máis alto dos postos barrados, tería a posibilidade de concursar a todos os do seu subgrupo e o persoal destes postos barrados que pertenzan ao subgrupo inferior, verían minimizado o seu prexuízo xa que estes postos son o de maior valoración do seu subgrupo.
  • Non é normal que se volvan a sacar a concurso unha parte importante que xa tiveron un proceso de concorrencia pública e que supuxo un gasto económico a este concello.
  • E por último porque nos postos superiores é onde hai máis situacións irregulares na súa adscrición.

En relación á negociación do censurado GOBERNO DO PP cos sindicatos UGT, CC.OO. e CSIF, existe aínda a IMPOSIBILIDADE de facela efectiva pola falta da aprobación dos ORZAMENTOS DO ESTADO. Nesta LIGAZÓN poderedes atopar a postura da CIG  sobre as negociacións do señor Montoro e os responsables sindicais que avaliaron estas.

Aproveitamos para solicitar novamente a convocatoria de Mesas Técnicas pendentes...escoitan e anotan estas peticións pero danos a impresión de que lles darán o mesmo tratamento que nas veces anteriores.

Esperamos que esta información fora do teu interese.