ASUNTO                                                                   LIGAZÓNS 2023 

   
 Sentenza Mesa Xeral de Negociación 25 febreiro de 2022 abril
 Resumo Mesa Xeral de Negociación 31 de marzo marzo
 Proposta Carreira Horizontal marzo
 Medicións de Gas Radón marzo
 Resposta do servizo da PL sobre Denegación de permisos marzo
 Comisión de Riscos Psicosociais marzo
 Denegación permisos na Policía Local marzo
 A Realidade vs Ensoñación febreiro
 Exceso de Productividades xaneiro

 

ASUNTO                                                                   LIGAZÓNS 2022 

 Solicitude negociación Bases Espec. Estabilización decembro
 Seguridade no Cuartel da Policía Local novembro
 Solicitude grabación lectura das Memorias do Concurso novembro
 Resumo MXN Bases Estab, Mod. Punt.RPT OEP 2022 novembro
 Solicitude anulación CS de máis de dous anos outubro
 Solicitude de Execución sentenza TSXG setembro
 Criterios de Estabilización asinados pola CIG agosto
 Resumo MXN P.Estabilización, RPT e Carreira Horizontal xullo
 Nota Prensa anulación CS en SS.SS. maio
 Resposta a Lage sobre as diferencias entre LD e CS abril
 Sentenza que declara non conforme a dereito CS abril
 Senteza que recoñece o dereito a recibir inf. sobre as CS febreiro
 De como o GM non achega a docum para as MXN febreiro
 Recurso de reposición convocatorias do 31 de decembro xaneiro
 Estabilización do emprego temporal e convocatorias xaneiro

 

ASUNTO                                                                   LIGAZÓNS 2021 

Abuso contratacións a través da acumulación de tarefas decembro
Sentenzas que afectan ao concurso de traslados decembro
Auto da execución da sentenza CS novembro
Días de asuntos particulares 2021(solicitude) novembro
Resumo MXN novembro
Resumo MXN setembro
Execución sentenza CS xullo
Resumo MXN xullo
Resumo Pleno da Xunta de Persoal xuño
Solicitude postos ocupados, vacantes e productividades xuño
Posicionamento CIG Emprego Temporal xuño
Resumo MXN maio
Solicitude Execución sentenza CS maio
Histórico das CS por GM maio
Asuntos solicitados para a MXN maio
Recurso instrución procesos CS marzo
Carreira profesional interinos/as marzo
Horas Extraordinarias marzo
Resumo MXN marzo
Transparencia (a falta de) das CS xaneiro

 

ASUNTO                                                                   LIGAZÓNS 2020 

Exclusión postos concurso decembro
Adecuación RPT ás titulacións decembro
Resumo MXN outubro
Valoración E-Formación outubro
Resumo MXN setembro
Contestación recurso presentado pola CIG  setembro
Sentenza TSXG Policía Local xullo
Resumo MXN xuño
Solicitude Comité de Saúde Laboral abril
Solicitude información das CS febreiro
Resumo xuntanza Concelleiro Persoal febreiro
Valoración promoción interna C2 a  C1 xaneiro


ASUNTO                                                         LIGAZÓNS 2019 (maio)

Resumo MXN decembro
Solicitude MXN Urxente decembro
Consecuencias desetimación alegacións CIG decembro
Alegación eliminación incompatibildades DP con XP decembro
Recurso Reposición cobertura posto a extinguir novembro
Resumo MXN outubro
Solicitude segunda fase do concurso outubro
Ocupación efectiva dos postos acadados no concurso setembro
Solicitude da Fase de resultas setembro
Goberno novo prácticas vellas agosto
Intrucción chamamentos servizo estraordinarios Policía Local xullo
solicitude mesa Chamamentos servizos extra. Policía Local xullo
Recurso reposición TAS xuño
Resumo MXN maio

               ASUNTO                                                  LIGAZÓNS  2019 (ata maio)

Aclaracións Medicións Gas Radón maio
Solicitude de Atención ao Público maio
Resumo 4 anos sindicalismo  maio
Consideracións sentenza Bases Concurso  maio
Resposta Whatsapp CSIF Biblitecas Municipais abril
Resumo da Mesa Xeral de Negociación prolondada nos días  22, 25,  29 de marzo,  5,  23, 25 abril e o 14 de maio
Achegamento á fiscalía de nova doc. sobre as comisión de servizo  10 maio (sin ligazón)
Denuncia inspección de traballo (gas Radón) maio
Solicitude cobertura prazas  Policía (mobilidade) abril
Recurso de Reposición bases concurso específico febreiro 
Solicitude incremento retributivo anual febreiro
Mesa Técnica de Policía febreiro
Solicitude aclaración convocatoria maceiros (policía local) xaneiro
2ª comparecencia na Fiscalía (comisión de servizo) xaneiro (sin ligazón)
Recurso de reposición OPE 2018 xaneiro 
Resumo MXN xaneiro
Resumo Mesa Técnica Bombeiros xaneiro

               ASUNTO                                                               LIGAZÓNS 2018   

Propostas plan de formación 2019 decembro 
Resumo MXN 18 decembro
1ª comparecencia na Fiscalía (comisión de servizo) novembro (sin ligazón)
Sentenza  CIG declara as comisión de servizo +2 anos ilegais novembro
Resumo MXN 28 novembro
Resumo Mesta Técnica Bombeiros 26 novembro
Recurso reposición bases para novas comisión de servizo outubro
Resumo MXN 25 outubro
Resumo MXN 11 outubro
Resumo MXN 29 agosto
Denuncia Fiscalia xuño
Resumo MXN 1 xuño
Denuncia contencioso administrativo Comisións de Servizo maio
Alegacións Bases acceso maio
Resumo Mesas formación abril-maio
Productividades e falta de negociación maio
Bases de provisión de postos maio
Resumo MXN abril
Bases cobertura temporal no Servizo de Persoal abril
Alegacións Bases Cabo do SEIS marzo
Reunón co Alcalde marzo
Resumo MXN febreiro
Solicitude Fichas descriptivas Manual de Funcións xaneiro
Solicitude de anulación das comisións de servizo xaneiro

               ASUNTO                                                            LIGAZÓNS 2017  

Resumo MXN decembro
CIG renuncian a cargos da Xunta de Persoal novembro 
Sentenza Bases selección TAS novembro
Sentenza falta motivación das RPT outubro
Resumo MXN outubro
Conserxes de Colexios  setembro
Solicitude do Expediente completo das alegacións á RPT  setembro 
Contestacións as alegacións á RPT  agosto  
1% na Productividade  agosto(1ºescrtito)   agosto(rectificación)  
Estatística e Padrón agosto 
Solicitude listaxe de Adscripcións non definitivas xullo
Alegacións Listaxes de Agarda  xullo(1º escrito)       xullo(2ºescrito)
Rexitamento ao Plan de Igualdade do Concello xullo 
Alegacións á RPT xuño
Modificación da RPT xuño 
Listaxes de agarda xuño 
Comunicación á Concelleira de Xustiza Social xuño 
Incompatibilidades dos/as empregados/as públicos xuño 
Alegacións bases maio 
Correo ao persoal adscrito ao SEIS e á Policía maio
RPT e Normas de Xestión maio 
Resumo MXN abril 
Nota prensa Urbanismo  febreiro 
Casa de Acollida xaneiro 
Traballadores/as RISGA xaneiro 

               ASUNTO                                           LIGAZÓNS  2016 

Resumo MXN decembro 
Resumo MXN novembro 
Listaxe NON adscritos definitivamente outubro 
Resumo MXN setembro 
Resumo MXN agosto 
Resumo MXN2 xuño 
Resumo MXN maio 
Resumo MXN abril 
Resumo MXN marzo 
Falta de contestación á Xunta de Persoal febreiro 
Solicitude listaxe Ascripcións non definitivas febreiro 
Subida 1% febreiro 
Petición de MXN para establecer criterios ED xaneiro 

               ASUNTO                                 LIGAZÓNS  2015 (xuño) 

Resumo MXN decembro 
Sentenza de Especial Dedicación novembro 
Correo á afiliación CIG outubro 
Reintegro paga extra 2012 outubro 
Paga extra 2012 outubro 
Resumo da MXN outubro 
Solicitude de medidas urxentes para o novo GM xuño 

 

ASUNTO                       ata maio 2015 (maio)     

Resumo Mesa Xeral de Negociación febreiro 2015

ASUNTO                                      2014                

Carreira profesional novembro 2014

Orzamentos 2015 novembro 2014

Días adicionais de vacacións xuño 2014

Sentenza sobre a Paga Extra no Concello da Coruña abril 2014

Día adicional de asuntos persoais por festividades laborais marzo 2014

PUBLICACIÓNS CIG VOCEIROS :                    

núm 1 xuño 2011     núm 2 xullo 2011     núm 3 agosto 2011     núm 4 setembro 2011

núm 5 decembro 2011     núm 6 xaneiro 2012     núm 7 abril 2012     núm 8 xuño 2012

núm 9 decembro 2012     núm 10 xuño 2013     núm 11 decembro 2013      núm 12 2014