ORZAMENTOS E CADRO DE PERSOAL

Ao respecto dos orzamentos informaron que reservan un 2% de incremento salarial para o 2018, pero na que exclúen outra vez á produtividade mensual, recordámosvos  (nestes enlaces  1% productividade   corrección  na solicitude) a solicitude que fixemos o ano pasado ao respecto...Non dan explicacións do distinto trato que se segue a dar entre os que cobran Productividade e os que non... que combran ED.

Informan dunha reserva de 200.000€ de incremento para a Policía, pero á espera de esquivar os reparos de legalidade que fixo o Interventor Municipal a esta subida e que este gasto sexa autorizado por un organo de tutela na Xunta de Galiza... en ningún momento explicaron en que concepto iría (salario base ou específico), pois non se mencionou ningún cambio na Relación de Postos de Traballo(RPT) que como todos/as sabedes é o documento que determina cales son as nosas retribucións.

Ao respecto do Cadro de Persoal, achegáronnos a previsión para o 2018 e que a CIG testou ao respecto dos 2 anos anteriores PREME AQUÍ, a pesar de que parece que se incrementa a dotación de efectivos, este incremento non é real,  pois son as prazas reservadas para a promoción interna, a tendencia xeral segue sendo a de a diminución nas prazas de grupos inferiores e o incremento nas superiores.

PROMOCIÓNS

O debate que mantivemos coa Concelleira sobre a inclusión dos postos de FP2 como de promoción no lugar de reclasificación como temos solicitado con argumentos totalmente legais (Proposta reclasifiación novo grupo B) levounos a que  a Concelleira solicitara consenso entre todos os sindicatos antes de abordar as cuestións de persoal... curioso argumento esgrimido, pois  nalgunhas cuestións  todos os sindicatos estabamos da cordo dende fai moito tempo e tampouco foron atendidas (unha promoción real de AUX ADM C2  a OFICIAIS ADM C1  por poñer un exemplo) e noutras a pesar de que non todos estabamos da cordo ían adiante... dende a CIG tivemos que recordarlle que as negociacións non funcionaban así e que cada quen pode facer as súas propostas e defendelas como considere, pois os/as traballadores/as do Concello xa farían as oportunas valoracións... recriminámoslle que tiña todo moi paralizado e desatendido, algo que non lles gustou demasiado.

MODIFICACIÓN DA INSTRUCCIÓN DAS LISTAS DE AGARDA

A Concelleira fixo unha proposta para modificar a instrución de substitucións que como recordaredes causou bastante controversia no momento da súa aprobación de maneira unilateral, neste ocasión os cambios propostos foron, reducir a 24 horas o prazo de aceptación do nomeamento e a obrigación de comunicar ao Concello a finalización das causas de suspensión, algo que xa mencionamos no seu momento pero que non foi recollido.

PLAN DE ESTABILIZACIÓN

Déronnos o listado cos 24 postos que finalmente inclúen no proceso de Estabilización, recordamos que a CIG non está da cardo cun proceso de Estabilización Parcial que resulta da aplicación dun acordo UGT-CCOO-CSIF co goberno do PP, no que se acordou unha subida do 1% para o 2017 e se renunciou ao resto das reivindicacións...PODER ADQUISITIVO...NIVEL DE EMPREGO PÚBLICO..ETC

Como xa dixemos con respecto a este asunto só participaremos na negociación das bases do sistemas selectivos que se acorden.

ROLDA DE INTERVENCIÓNS

Como en puntos anteriores cortáronnos as intervencións que lles afeaba a falta de evolución  nas negociacións...Volvemos a recriminarlles a falta de concreción en todas as cuestións que estamos a tratar actualmente e as que foron achegadas fai tempo e que seguen sen resolverse... dende a CIG pedimos explicacións de porque non se nos contestou as alegacións a unhas bases de Cabos do SEIS e si se contestou a outro sindicato...a explicación que nos deron e que nos contestarían máis tarde a pesar de que as alegacións ían no mesmo sentido.

 Acordamos a maiores da Mesa Técnica para abordar o novo Grupo B, convocar ao Comité de Saúde Laboral no que temos cuestións pendentes dende fai moitos meses.