Nesta publicación, podedes consutar os ORGANIGRAMAS baseados na Relación de Postos de Traballo (2020) do Concello da Coruña, esta publicación obedece á nosa interpretación de dependencias organizativas, pois a falta dun documento oficial non podemos dala por válida ao 100%. Usar zoom+-  para navegar polas distintas áreas, servizos e departamentos representados por CÍRCULOS. 

      LIGAZÓN     

 

 

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO CONCELLO DA CORUÑA

RPT Normas Xestión  Acordos RPT De interese
Erros dec 2023      
2023 outubro Mod.Puntual      
2022 novem. Mod. puntual      
2022 marzo Mod.puntual      
     

RPT situacións administrativas (vacante/ocupado) achegado por denuncia no xulgado xuño 2021

2020 2020    
2019   BOMBEIROS 2019  
 2018 ( PL)     POLICÍA LOCAL 2018 RPT PL Cronoloxía
2017  2017    
2014      
2011      
   2010    
2009      
2008      
  Razóns Acordo 2007    
  Especif. postos 2007    
  Factores C.E. 2007    
   Acordo 2007    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUCIÓNS ESPECÍFICAS E BÁSICAS

Especif. Concello BASICAS S. Extraordinarios
2023    
2021 Por anos   2022
2020    
2018   2018
2017    

 

 

 

 

Aquí podedes consultar a postura da CIG ante as reclasificacións de Subgrupos no corpo da Policía Local no ano 2009 e as consecuencias económicas.

LIGAZÓN

O cadro de persoal para 2024

O cadro de persoal para 2022

cadro de persoal para 2020   e a súa evolución  ligazón BOP CADRO 2020

cadro de persoal para o 2018 

cadro de persoal 2017