Na seguinte LIGAZÓN, podedes consultar a sentenza 550/2023 do TSXG gañada sobre as COMISIÓNS DE SERVIZO, a xustiza segue a darnos a razón, neste caso sobre a falta de transparencia, o problema a lentitude dos procedementos xudicias, os tempos con este asunto foron:

  • 18 xaneiro de 2021 solicitude da CIG
  • 2 febreiro de 2022 sentenza gañada pola CIG no Contencioso Administrativo
  • 29 xuño de 2023 sentenza do TSXG que recoñece o dereito a recibir distinta información sobre as CS

 

O TSXG obriga ao concello a facilitar a seguinte información: 

   A) De todas as resolucións dictadas en todos os nomeamentos de funcionarios en comisións de servizo dende o 24 de xuño de 2019 que non se houberan informado

   B) Das motivacións de urxencia e inaplazable necesidade para cubrir eses posto en comisión de servizos

   C) Dos criterio utiliazados para a selección dos aspirantes aos postos en comisión de servizos

   D) Das valoracións que deron aos distintos nomeamentos

 

Median máis de dous anos entre a solicitude e a obriga que ten o Goberno Municipal en achegar a información, tal é a demora que temos nova corporación, eso sí coincide a responsabilidade de persoal na mesma persoa, agora vai ter que explicar todos procesos que deron lugar aos nomamentos , incluído tres que formaban parte do seu organigrama e que cando chegou a María Pita xa estaban ocupados e que conforman un trío de xefaturas do máximo control municipal, concretamente as xefaturas de servizo de:

  • PERSOAL
  • CONTRATACIÓN
  • INTERIOR

Nestes casos, provocou ceses que non fixo nas outras xefaturas de servizo, seguramente porque non tiña capacidade noutras concellarías (agora controla cinco), para dúas achegaronse persoas alleas ao persoal municipal, a outra persoa que estaba nunha situación de adscripción provisional neste concello mudou de posto pero no de situación, algo totalmente irregular segundo o art 63 RD 364/1995,  para eles estará todo ben motivado (mantra utilizado polos máximos responsables) cando acheguen a información faremos a nosa valoración da que informaremos coma sempre, aínda quedan casi 30 días para que a sentenza sexa firme, solicitaremos a execución e volta a marear a perdiz, quizáis a finais de ano teremos algo de información de como se produciron... se non ao tempo.

Á vista de todo o que acontence sobre os NOMEAMENTOS DIXITAIS do Señor Lage Tuñas, non é de extrañar que se tomen represalias contra quen deixa ao descuberto a súa xestión en materia de persoal.

Quenes analizan isto dende fora do concello fan unha dianosis moi clara, cando expusemos aos Responsables Nacionais da CIG o expedente aberto a unha delegada da CIG que gañou varias sentenzas contra estas irregularidades,  estableceron claramente unha ligazón, UN ATAQUE AO TRABALLO SINDICAL PORQUE DAS IRREGULARIDADES FIXERON UN MODELO DE XESTIÓN.