1. Aprobación da acta anterior.
 2. Nomeamento de vogais para comisión de valoración o C.E. 1/19.
 3. Ratificación informe recursos axudas económicas.
 4. Funcionamento da XP.
 5. Solicitude de equipos informáticos portátiles para as Seccións Sindicais.
 6. Consensuar as medidas de presión ante a falta de negociación do Goberno Municipal.
 7. Solicitude de rectificación das manifestacións do Xefe da Policía Local sobre do uso das horas sindicais feito por unha delegada.
 8. Rolda de Intervencións
 1. Houbo discrepancias sobre o que cada sección sindical trasladou no pasado pleno, debido a que a gravación dese día borrouse, queda pendente a súa aprobación.
 2. Ante o ninguneo que se está a facer por parte do goberno municipal ,non so cas propostas que por acordo debería facer a Xunta de Persoal para os tribunais deste concello, si non tamén polas inxerencias en órganos alleos a este concello, decidimos por unanimidade non facer propostas a esta petición.
 3. Non ratificamos o informe de recurso de axudas económicas porque o secretario non as enviou ao resto de delegados/as
 4. Dende a CIG queixámonos do papel do secretario da Xunta de Persoal, ao perder gravacións ou non gardar as medidas de custodia que se lle supón, asemade criticamos que a Presidenta da Xunta de Persoal non dera amparo a unhas compañeiras de servizos socias ante unha petición concreta. Dende a nosa sección sindical non atisbamos autocrítica ante as exposición dos feitos.
 5. CCOO solicitou equipos informáticos para realizar labores sindicais por teletraballo, a CIG posicionouse en contra desta petición, co argumento de que sería difícil explicarlle ao persoal municipal que non conta cos medios informáticos facilitados polo concello e si aos sindicatos.
 6. Dende a CIG congratulámosnos de que por fin a CSIF DEFENDA A APLICACIÓN DA INVERSION DA PERIGOSIDADE E A IMPLEMENTACIÓN DA CARREIRA HORIZONTAL, VELLAS propostas da CIG, LIGAZON 2014 CARREIRA PROFESIONALLIGAZON 2015 PERIGOSIDADE pero polas que fomos duramente criticados no 2018 POR ESTE MESMO SINDICATO    co argumento que queríamos beneficiar a outros colectivos APROVEITANDONOS DAS REINVINDICACIÓNS DOS POLICIAS. No debate sobre a falta de negociación a que nos ten acostumados o Concelleiro de Persoal, Economía e Facenda,  aprobamos POR UNANIMIDADE solicitarlle unha reunión con carácter de urxencia á Alcaldesa antes do día 7 de xullo, DESPOIS DECIDIREMOS AS MEDIDAS  E O CAMIÑO A SEGUIR.
 7. Dende a CIG manifestamos que as declaracións que fixo o responsable do Corpo da PL foron de mal gusto, pero evitamos pronunciarnos, XA QUE A VALORACIÓN DO USO DAS HORAS SINDICAIS DEBE FACELA O SEU PROPIO SINDICATO QUE TEN MEDIOS MAIS QUE SUFICIENTES PARA DEFENDELA, TAMPOUCO OPINAMOS SOBRE O FEITO DE QUE ALGUNS/HAS DELEGADOS/AS , A PESAR DE TERSE PRONUNCIADO AS SUAS ORGANIZACIÓNS OU ELES MESMOS EN CONTRA DAS COMISIÓNS DE SERVIZOS NON DUDEN EN ACEPTAR UN NOMEAMENTO DESTE TENOR PARA O SEU PROPIO.
 8. Dende a CIG preguntamos o estado da reclamación da productividade anual para xubilados, reclamación que vai a costa dos fondos da Xunta de Persoal, a Presidenta da XP contestou que preguntaría a persoa ca que contactamos para facer unha primeira fronte xudicial cara a que se recoñecera no futuro a todo o persoal municipal.