Aquí tedes as coantías do exceso das productividades ordinarias cobradas por 41 persoas, asemade sinalamos que algúns postos teñen Especial Dedicación

Esta información foi xerada a partir da documentación achegada polo Goberno municipal (previa denuncia no xulgado), os excesos sinalados son sobre as productividades ordinarias (95€ mes e a do 2021 anual 471€)

exceso cuantía   ED
1210 € SI
573 € SI
859 € SI
1100 € SI
420 € SI
1145 € SI
1141 € SI
1318 € SI
30 € SI
1630 € SI
1119 € SI
740 € SI
707 € SI
1000 € SI
95 € SI
1387 € NON
410 € NON
2280 € SI
191 € NON
191 € NON
191 € NON
191 € NON
128 € NON
782 € NON
84 € NON
512 € NON
3301 € NON
191 € NON
3330 € NON
3330 € NON
3330 € NON
2851 € NON
3335 € NON
3335 € NON
629 € SI
626 € SI
963 € NON
282 € SI
7592 € NON
749 € NON
1353 € NON