O pasado martes, 2 de agosto, a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) e os sindicatos CIG, CCOO e UGT asinaron un documento consensuado de Criterios para a estabilización do emprego Local.  Este documento é froito dun intenso traballo entre as partes asinantes durante os últimos meses. 

Este documento, de terse en conta, garantirá homoxeneidade nos distintos procesos que se desenvolverán no ámbito local nos vindieros meses, e polo tanto, ademáis de proporcionar seguridade xurídica ao estar avalado polas partes asinantes, evitará situacións de desvantaxe entre entidades locais que empreguen estes criterios e as que non.

Polo tanto, confiamos en que este importante traballo sirva como contido mínimo nos distintos procesos de estabilización que este concello ten pendentes de convocar e desenvolver. 

Podedes consultar o contido do dito documento na seguinte LIGAZÓN